XXXIII Kaziuki - Wilniuki na Warmii i Mazurach

Data wydarzenia: 03-03-2017
XXXIII Kaziuki - Wilniuki na Warmii i Mazurach

XXXIII Kaziuki Wilniuki to przedsięwzięcie związane z dziedzictwem kulturowym Wileńszczyzny i pogranicza polsko – litewskiego.

Organizowane od 30 lat dla społeczności, która po II wojnie osiedliła się na ziemi warmińsko – mazurskiej tworząc nowa tożsamość Warmii i Mazur,edukują i zachowują od zapomnienia zwyczaje, obrzędy, tradycje, pieśni, tańce, gwarę wileńską na ziemiach polskich.

Na Warmię i Mazury przyjeżdżają polscy artyści z Litwy tancerze, muzycy, pisarze, malarze, dziennikarze, literaci, twórcy rękodzieła, którzy poprzez spotkania, koncerty, wystawy, konferencje warsztaty przekazują tradycję dawnej Wileńszczyzny, łączącą ich z Polską edukując młode pokolenia zamieszkałe po obu stronach granicy.

Przedsięwzięcie ma również charakter kulturotwórczy – aktywizuje duże grupy rodzin wielopokoleniowych skupionych w społecznościach lokalnych, które angażują się w prace na różnych przestrzeniach działalności artystycznej edukacyjnej i organizacyjnej.

KĘTRZYN – 3 marca, godz. 17.00 (sala widowiskowo-sportowa)

EŁK - 3-4 marca, godz. 18.00 (Ełckie Centrum Kultury)

OLSZTYN – 4 marca, godz. 11.00 (Auditorium Maximum) // Bilety do nabycia w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu (Plac Jana Pawła II, wejście od ul.1-maja)

SZCZYTNO – 4 marca, godz. 17.00 (Miejski Dom Kultury)

MRĄGOWO - 4 marca, godz. 17.00 (Centrum Kultury i Turstyki)

WĘGORZEWO - 4 marca, godz  16.00 (Węgorzewskie Centrum Kultury)

LIDZBARK WARMIŃSKI – 5 marca, godz. 12:00 (Lidzbarski Dom Kultury) – Wielka Gala Kaziukowa!  //   Bilety do nabycia w LDK lub na www.biletyignacy.pl

BARTOSZYCE – 5 marca, godz. 17:00 (Bartoszycki Dom Kultury)

GIŻYCKO - 5 marca, godz. 16:00 (Sala Biłas & Synowie Pasaż Portowy 2)