XXVII Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Tradycji Kolejowej 2019 - Węgorzewo

Data wydarzenia: 14-09-2019
XXVII Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Tradycji Kolejowej 2019 - Węgorzewo

W ramach 27. Europejskich Dni Dziedzictwa MTK zaprasza 14 września 2019 roku do Węgorzewa na transgraniczną konferencję organizatorów muzeów kolejnictwa z terenów pogranicznych Polski, Rosji, Litwy i Słowacji Ponad czasem – koleje bez granic. Spotkania towarzyszyć będzie debata publiczna.

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 r.

EDD to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru www.edd.nid.pl

Organizator wydarzenia: Fundacja Dziedzictwo Nasze w Węgorzewie

Data wydarzenia: 14 września 2019r.

Miejsce: Budynek dworca (obecnie Muzeum Tradycji Kolejowej) przy ulicy Jaracza 4 w Węgorzewie.

Więcej informacji: www.dziedzictwo.info
Więcej informacji: www.wegorzewo.pl
Więcej informacji:  www.wck.wegorzewo.eu 

Więcej informacji FB: www.facebook.com/fundacjadziedzictwonasze/
Więcej informacji FB: www.facebook.com/WegorzewoPL/
Więcej informacji FB: www.facebook.com/Węgorzewskie-Centrum-Kultury/

Źródło: www.wegorzewo.pl