XXIX Dni Drwęcy

Data wydarzenia: 08-06-2013
XXIX Dni Drwęcy

W tym roku Dni Drwęcy przypadają 8 czerwca. To połączenie imprez popularno-naukowych i rozrywkowych, mające na celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz rozpropagowanie walorów turystycznych i gospodarczych rzeki Drwęcy oraz położonych nad nią terenów i miejscowości.

Obchody Dni Drwęcy zostały zainicjowane przez Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, którego członkowie organizuje je w poszczególnych gminach dla całego Stowarzyszenia i wszystkich mieszkańców obszaru jego działania.

Źródło: www.itnowemiasto.pl
Fot. www.itnowemiasto.pl