X Mazurski Festyn Ekologiczny EKO-Logika 2018

Data wydarzenia: 02-05-2018
 X Mazurski Festyn Ekologiczny EKO-Logika 2018

Festyn ma na celu kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, częściowo gołdapskiego oraz kętrzyńskiego wokół kwestii szeroko pojętej ekologii oraz zainicjowanej przez MZM-GO kompleksowej gospodarki odpadami w regionie północnego obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Program festynu obejmował będzie liczne prezentacje i ekspozycje dotyczące ekologii oraz nowych technik gospodarowania odpadami, a także warsztaty, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży.

Organizatorem jest Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami.
Kontakt do organizatora: biuro@mzmgo.mazury.pl
tel. 087 429 13 74

Źródło informacji
https://facebook.com/events/1862565303776888

Organizator
Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami