Widowisko plenerowe Proces Barbary Zdunk

Data wydarzenia: 08-08-2015
Widowisko plenerowe Proces Barbary Zdunk

Impreza teatralno-happeningowa, koncert, widowisko plenerowe nawiązujące do historii Barbary Zdunk.

Więcej informacji:
Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu
tel.+48 89 755 00 65
e-mail: mok_reszel@wp.pl
www.mok.reszel.pl

Źródło: W-M ROT