II Młodzieżowy Festiwal w Olsztynku

Data wydarzenia: 24-10-2014
II Młodzieżowy Festiwal w Olsztynku

W Olsztynku stratuje druga edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego Moja przestrzeń. Będzie to okazja do przedstawienia swojej wizji świata bliskiego własnym doświadczeniom i obserwacjom, w różnej formie i konwencji za pomocą kamery czy telefonu komórkowego.

Sukces ubiegłorocznej imprezy zachęcił pomysłodawców do organizacji jej następnej odsłony.  W zeszłym roku wpłynęło kilkanaście etiud filmowych z całego województwa. W ramach  Festiwalu odbyły się również warsztaty filmowe dla młodych pasjonatów filmu.

Festiwal, którego temat przewodni to Moja przestrzeń, adresowany jest do młodych mieszkańców naszego regionu. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, uwrażliwienie na problemy codziennego świata i sytuację młodego człowieka w świecie. Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (do 10 minut), w których autorzy opiszą: rzeczywistość szkoły, domu, rodziny, grupy koleżeńskiej, otoczenia. Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone. Pula tegorocznych nagród wynosi 3000 złotych.

W Olsztynku znajduje się lokalne kino „Grunwald”  z długą historią i szczególnym klimatem, jednym słowem kino z „duszą”,. W tym wyjątkowym miejscu odbędzie się 24 października 2014r. Gala Filmowa, podczas której zostaną zaprezentowane, ocenione przez jury i widzów, zgłoszone projekty filmowe.

W ramach Festiwalu organizatorzy planują również spotkania z twórcami, przeprowadzenie przez profesjonalistów masterclass, w tym na temat technologii 3D.

Patronami Festiwalu są: Filmoteka Szkolna, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.mdkolsztynek.pl w zakładce MFF Moja przestrzeń oraz www.zamek.edu.pl w zakładce edukacja filmowa.

Film i formularz zgłoszeniowy należy wysłać pod adres:
Miejski Dom Kultury w Olsztynku
ul. Chopina 29, 11-05 Olsztynek

Osoby do kontaktu:
Robert Waraksa
Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku
tel.: 502 719 990
e-mail: r_waraksa@wp.pl

Magdalena Rudnicka
Opiekun Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Olsztynku
tel.: 501 629 005
e-mail: magrudnicka@o2.pl


Źródło: MDK w Olsztynku
Fot. MDK w Olsztynku