Wystawy w Galerii "Zamek" w Reszlu

Data wydarzenia: 21-11-2014
Wystawy w Galerii "Zamek" w Reszlu

Galeria „Zamek” w Reszlu Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie serdecznie zaprasza na otwarcie wystaw: Moc sztuki oraz Przepraszam, czy tu biją? Polski plakat filmowy lata 70. i 80. ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 21 listopada, w piątek, o godz. 17.00.

Moc sztuki
Nabytki 2013, 2014
Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Towarzystwo Olsztyńskiej „Zachęty” w 2013 i 2014 roku uzupełniło i rozwinęło rozpoczęty w 2005 roku proces tworzenia zbioru polskiej sztuki współczesnej. Na wystawie pokazane zostaną rysunki, obiekty, fotografie, realizacje filmowe oraz rzeźba i instalacja.

Kolekcja powstaje dzięki dotacjom ze środków publicznych: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyna.

Kurator wystawy: Grażyna Prusińska, Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Przepraszam, czy tu biją?
Polski plakat filmowy. Lata 70. i 80.

Polski plakat filmowy formą i użyciem języka plastycznego odbiegał od komercyjnego, reklamowego afisza. Cechowała go lapidarność, dążenie do użycia jak najtrafniejszego znaku plastycznego, który odda treść i nastrój filmu. Język, jakim posługiwał się wówczas plakat był bogaty: awangardowa typografia, łączenie stylów i środków, fotomontaż, rysunek, malarstwo.

Widziałam niemal wszystkie filmy, do których powstały prezentowane plakaty i jestem pod wrażeniem języka obrazu, jaki wybrali jego autorzy: Andrzej Pągowski, Rafał Olbiński, Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy. To dzieła wybitne, potwierdzające istnienie
wyjątkowego zjawiska, jakim jest, a właściwie była polska szkoła plakatu.


Ale też kino tamtego czasu było wybitne; tworzyli je m. in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Jerzy Kawalerowicz, Kazimierz Kutz.

Pokazujemy kilka wersji plakatów różnych autorów do filmu „Człowiek z żelaza” i „Człowiek z marmuru”, a także  do ważnych dla dzisiejszego pokolenia 50.latków filmów tzw. kina moralnego niepokoju. Większość tych obrazów można było obejrzeć w kinie Awangarda na Rynku Starego Miasta. Plakaty prezentowane na wystawie przekazał do zbiorów Muzeum pan Konrad
Lenkiewicz, który właśnie w Awangardzie pokazywał, czym jest kino.

Kurator wystawy: Grażyna Prusińska

Źródło: Muzeum Warmii i Mazur
Fot. Muzeum Warmii i Mazur