Wystawa fotograficzna

Data wydarzenia: 15-03-2018
Wystawa fotograficzna

W czwartek 15 marca o godzinie 17:00 odbędzie się wystawa Jana Bułhaka z archiwum fotografii MWiM w Olsztynie.

Jan Bułhak jest jednym z najwybitniejszych polskich fotografików, zwanym również „Ojcem polskiej fotografii”, po wojnie fotografował t.zw. Ziemie Odzyskane, m.in. Warmię i Mazury. W archiwum MWiM znajduje się zespół fotografii wykonanych tuż po wojnie, kiedy Jan Bułhak początkowo z synem Januszem, następnie z Mieczysławem Orłowiczem wędrował i wykonywał dokumentację fotograficzną ziem przyłączonych do Polski.

Wiele z powstałych wówczas fotografii poza walorem dokumentacyjnym czasu tuż po wojnie, gruzów, nowych osadników, zachowało klimat nurtu bułhakowskiej fotografii ojczystej.
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia zamku i miasta Lidzbark Warmiński, ale także innych miast, miasteczek Warmii i Mazur.
Zbiór jest darem Ireny Grabowskiej, żony fotografa Zbigniewa Grabowskiego.

Kurator: Małgorzata Jackiewicz-Garniec, współpraca: Elżbieta Tomczonek, Archiwum MWiM w Olsztynie

Galeria na Poddaszu, Zamek w Lidzbarku Warmińskim,
15 marca - 27 maja 2018