Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

Data wydarzenia: 22-06-2013
Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

XXIX Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych odbędzie się 22 czerwca w Jezioranach.

Przegląd Kapel jest imprezą otwartą, o charakterze festynu ludowego. Jej głównym celem jest wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur, a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych.

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych ma charakter konkursu. Zespoły przedstawiają 12-minutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur. Prezentacje zespołów oceniane są przez profesjonalną komisję artystyczną.

Źródło: www.mok-jeziorany.pl 
Fot. www.mok-jeziorany.pl