Wiosenny weekend na Mazurach & Piknik - Zlot miłośników Dronów

Data wydarzenia: 29-04-2017
Wiosenny weekend na Mazurach & Piknik - Zlot miłośników Dronów

Pobyt rekreacyjno-turystyczny wg indywidualnego zapotrzebowania pilotów - zabezpieczany przez służby lotniska. Oferujemy pomoc w zorganizowaniu pobytu, czarter łodzi, zakwaterowanie i ciekawy program turystyczny. Zabezpieczymy samoloty i transport załogi.

Po raz pierwszy oferujemy spotkanie amatorów bezzałogowych statków powietrznych , popularnie zwanych DRONAMI z własnym sprzętem. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji własnego sprzętu, rywalizacji w specjalnych konkurencjach, odbycia kursu umożliwiającego przygotowanie się oraz zdanie egzaminu na świadectwo operatora bezzałogowych statków powietrznych. A wszystko we wspaniałej koleżeńsko-towarzyskiej atmosferze.

Szczegóły Pikniku DRONÓW będą przekazywane z odpowiednim terminem wyprzedzenia, przed PIKNIKIEM!!!

Więcej informacji >>>