VIII Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami

Data wydarzenia: 19-05-2018
VIII Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami

Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami - kolejna edycja żywej lekcji historii. Historia, która rozgrywała się ponad 700 lat temu.

Zapraszamy Państwa do wędrówki w odległe czasy średniowiecza, do spotkania z księciem Witenesem, z wielkim komturem Henrykiem von Plotzke oraz ich wojskami. Historia, którą opowiemy wydarzyła się naprawdę. Wielu z dziejopisarzy uwieczniło ją na kartach swoich kronik opisując rzeczy straszne. Niestety były to czasy miecza i pożogi, lamentu i smutku, trwogi i konania………. Nieopodal wsi Wopławki jest „Krwawa Góra”, ta góra i jej okolice były świadkiem krwawych wydarzeń w 1311 roku.

Na przedwiośniu, w czasie zapustów, pod Wopławkami doszło do bitwy, okrzykniętej największą bitwą XIV stulecia, stoczonej pomiędzy rycerzami Zakonu Najświętszej Mari Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, dowodzonymi przez wielkiego komtura Henryka von Plötzkau, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia litewskiego Witenesa. Bitwa, która na parę stuleci została zapomniana przez ludzi i historię, ale dla tej ziemi była ważna. Dopiero w roku 1936, na pamiątkę tego wydarzenia, w 625 rocznicę bitwy, na „Krwawej Górze” ustawiony został kamień z wyrytym wizerunkiem skrzyżowanych mieczy, pod którymi widnieje data 1311. Kamień ten stoi tam do dziś, przypominając niezwykłą bitwę i bohaterów średniowiecznych zmagań.

W roku 2011, w 700 rocznicę tego historycznego wydarzenia, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej przeprowadzona została pierwsza inscenizacja „wielkiej bitwy XIV stulecia”. Powodzenie przedsięwzięcia przerosło oczekiwania organizatorów, którzy po wielu trudach i przy życzliwym wsparciu wielu społeczników zdecydowali się na powtórzenie inscenizacji w kolejnych latach. Ta żywa lekcja historii wpisała się w kalendarz imprez plenerowych Warmii i Mazur.

Źródło: cojestgrane24