VI Przegląd Teatralny Amatorskich Inscenizacji Historycznych

Data wydarzenia: 15-06-2018
VI Przegląd Teatralny Amatorskich Inscenizacji Historycznych

VI Przegląd Teatralny Amatorskich Inscenizacji Historycznych w ramach festiwalu : ,,NAPOLEONY KULTURY – Jarmark Ginących Zawodów” Lidzbark Warmiński 2018 r.

Autor zdjęcia: materiały organizatora

Przegląd odbędzie się 15 czerwca 2018 na scenie plenerowej Lidzbarskiego Domu Kultury dla wszystkich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz grupy pozaszkolne do 13 roku życia z powiatu lidzbarskiego.

VI Przegląd Teatralny Amatorskich Inscenizacji Historycznych w ramach festiwalu : ,,NAPOLEONY KULTURY – Jarmark Ginących Zawodów” Lidzbark Warmiński 2018 r. Celem przeglądu na inscenizację historyczną jest promowanie oraz zachowanie od zapomnienia legendarnych wydarzeń, postaci historycznych, legend czy baśni związanych z naszym regionem, naszym krajem, a przy tym dobra zabawa wśród najmłodzszych pokoleń.W Przeglądzie mogą wziąć udział przedszkolaki z Gminy Lidzbark Warmiński. Dla wszystkich grup teatralnych tej kategorii Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe o wartości minimum 500 zł na każdą grupę, a także dyplomy, statuetki i słodycze.

W części Konkursowej mogą wziąć udział dzieci ze Szkół Podstawowych w kategorii klas: I-III oraz IV-VI oraz w kategorii klas VII i wygasających klas gimnazjalnych lub mieszanych grup pozaszkolnych do 13 roku życia z powiatu lidzbarskiego.W tej kategorii wiekowej Organizator przeznaczył nagrody finansowe w wysokości od 500 do 2000 zł. Organizatorem jest: Lidzbarski Dom Kultury, a koordynatorem Przeglądu Instruktor ds. Teatru Alicja Andrzejewska.

Materiałem na scenariusz powinno być: wydarzenie historyczne, bohaterska postać historyczna, znana legenda, opowieść ukazująca zwyczaje i obrzędy poszczególnych regionów, baśń o tematyce historycznej związana z naszym regionem bądź Polską. Spektakl może być opowiedziany słowem, tańcem lub obrazem, musi jednak zawierać dramaturgiczną formę!
Czas trwania przedstawienia nie powinien przekraczać 20 minut.

Rozpoczęcie Przeglądu planowane jest od godziny 12:00 zaczyna kategoria pierwsza – Przedszkola. Jury części Konkursowej oceniać będzie: związek inscenizacji z tematyką Przeglądu, walory estetyczne/scenografię, kostiumy, efekty specjalne, pomysłowość, wkład emocjonalny i zaangażowanie młodych aktorów, pomysłowość reżyserską na opowieść.

Zgłoszenia należy ostatecznie przesłać do dnia 11 czerwca ( poniedziałek ) na adres : teatrldk@gmail.com lub złożyć w sekretariacie Lidzbarskiego Domu Kultury ul. Słowackiego 4. z dopiskiem ,,Przegląd Amatorskich Inscenizacji Historycznych”. Informacji szczegółowych udziela Alicja Andrzejewska nr tel. 089 767 26 88