VI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy”- Olsztyn

Data wydarzenia: 15-10-2012
VI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy”- Olsztyn

termin: 15-20 października
miejsce: teren miasta
informacje: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, tel. 89 527 59 58 wew.50, e-mail: ewa.jarzebowska@teatr.olsztyn.pl, www.demoludy.art.pl
Festiwal prezentujący dorobek teatralny i dramaturgiczny teatrów Europy Środkowo-Wschodniej.