Ukraińskie Barwy Pogranicza

Data wydarzenia: 13-10-2013
Ukraińskie Barwy Pogranicza

Związek Ukraińców w Polsce we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Braniewie, Urzędem Miasta w Braniewie, Braniewskim Centrum Kultury, Towarzystwem Ukraińskim oraz Stowarzyszeniem „Socjal” organizują kolejną, coroczną edycję imprezy kulturalnej pn. „Ukraińskie Barwy Pogranicza”.

Przedsięwzięcie to już od kilku lat wpisuje się w kalendarz imprez integracyjnych naszego powiatu. Formuła imprezy sprowadza się do prezentacji różnych form artystycznego wyrazu, jak: warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, pokazy multimedialne i filmowe, wystawy, koncerty solistów i zespołów, występy kabaretowe, prelekcje. Jednakże jej cele fundamentalne pozostają niezmienne, ponadczasowe, to przede wszystkim: umacnianie tożsamości narodowej i kulturowej Ukraińców żyjących na Warmii i Mazurach, promowanie i wspieranie ukraińskiej aktywności kulturalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, a tym samym budowanie pozytywnego wizerunku mniejszości, prowadzenie dialogu polsko – ukraińskiego, ukazywanie bogactwa różnorodności kulturowej regionu.

W ocenie organizatorów, ta inicjatywa kulturalna przyczyni się również do wzmocnienia działalności programowej Braniewskiego Centrum Kultury. Sama impreza ma charakter otwarty, integracyjny, adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu i służy współpracy różnych kulturowo środowisk, w tym Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Rosjan, a przede wszystkim sprzyja budowaniu zrozumienia i postaw tolerancji wśród społeczności lokalnych. Przewiduje się w niej udział ok. 500 widzów i ok. 100 wykonawców.

W programie trzydniowej imprezy nie zabraknie dobrej muzyki, śpiewu, folkowo – rockowych rytmów, kabaretowego humoru, popisów solowych, estetycznych wrażeń dla ducha i tradycyjnych ukraińskich kulinariów dla ciała.

Zaplanowano m.in.:

piątek 11 października, godz. 18.00

 • - wernisaż wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu” oraz wykład i prezentacja multimedialna dra Grzegorza Kuprianowicza,
 • - wystawę plastyczną „Ukraińskie impresje”,
 • - warsztaty dla dzieci i młodzieży „Poznajemy wspólne dziedzictwo kulturowe”,

 

sobota 12 października, godz. 17.00

 • - prezentację filmu dokumentalnego „Otec Kadyło” z udziałem scenarzysty i dokumentalisty Tarasa Babenczuka (Lwów),
 • - pokaz filmu „Hałyczyny try istorii” w reż. Olgi Onyszko i Sary Farchat,
 • - występ kabaretu „Horpynka”,
 • - koncerty solistów: Anatolija Szewczuka i Raisy Łoskuczeriawej (Kaliningrad),
 • - występ familijnego zespołu folkowo – rockowego „Bulochky”,

 

niedziela 13 października, godz. 13.00

 •  - koncert zespołu ludowego „Ton – Lira”,
 •  - prezentacje artystyczne w wykonaniu szkolnego zespołu taneczno – wokalnego „Dumka”,
 •  - koncert folkowej kapeli „Krupa Band” i zespołu wokalno – instrumentalnego „Spektrum”.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Źródło: www.braniewo.pl
Fot. www.braniewskiecentrumkultury.pl