SPOTKANIE Z CYKLU CZWARTKI WILEŃSKIE

Data wydarzenia: 12-04-2018
SPOTKANIE Z CYKLU CZWARTKI WILEŃSKIE

Kolejne spotkanie miłośników Wilna, choć tym razem w nieco innej perspektywie tematycznej. Spotkanie dotyczyć będzie historii stowarzyszeń kresowych, które działały i działają na Warmii i Mazurach od początków transformacji, tj. od 1989 roku. Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja okolicznościowej publikacji.

Współorganizacja: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian

Źródło informacji
http://www.mok.olsztyn.pl/kalendarium/czwartki-wilenskie-4/1523552400

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie