Rekreacyjny spływ kajakowy

Data wydarzenia: 27-07-2014
Rekreacyjny spływ kajakowy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej zaprasza na rekreacyjny spływ kajakowy w dniu 20 i 27 lipca w ramach realizacji zadania publicznego „Spływy kajakowe jako forma aktywizacji mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”, współfinansowanego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

Dla pierwszych 20 chętnych uczestników, mieszkańców i turystów odwiedzających Nowe Miasto Lubawskie czekają kajaki, poczęstunek oraz drobne upominki. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz ze środków towarzystwa. Rejestracja telefoniczna (Tomasz Knitter) 508-147-232 lub elektroniczna t.knitter@interia.pl. Zapraszamy!

Zadanie publiczne realizowane na podstawie oferty organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Źródło: CIT Nowe Miasto Lubawskie
Fot. CIT Nowe Miasto Lubawskie