Poza utartym schematem

Data wydarzenia: 09-11-2018
Poza utartym schematem

Autor zdjęcia: Małgorzata Kirol

W Galerii Art-Nova w Ornecie 9 listopada o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy twórczości podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Podopieczni orneckiego stowarzyszenia udowodnią, że niepełnosprawność ma pewną pozytywną stronę — potrafi być twórcza.

Niepełnosprawność potrafi być niezwykła. Niejednokrotnie przezwycięża przeszkody i trudności, które napotyka na swojej drodze.

Osoby z niepełnosprawnością, często są silniejsze od nas. Tym razem w Galerii Art-Nova w Ornecie podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym udowodnią, że niepełnosprawność ma jeszcze jedną pozytywną stronę – potrafi być twórcza.

Na 9.11.2018 r. godz. 18.00 w galerii sztuki przy ul. Rycerskiej w Ornecie odbędzie się wernisaż wystawy twórczości podopiecznych i opiekunów orneckiego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie od 2001 r. działa jako organizacja pożytku publicznego. Tworzy warunki dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz kulturalnym.

Realizuje liczne działania w myśl zasady ochrony równości szans. Podejmuje starania zmierzające do przestrzegania praw wobec osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim prowadzi wielokierunkową diagnostykę i rehabilitację.

W odsłonie nadchodzącej wystawy niepełnosprawni zaprezentują efekt warsztatów plastyczno – technicznych, które przeprowadzone zostały pod hasłem „Co fruwa i hasa po naszych lasach”.

Podczas realizacji projektu uaktywnili szczególne uzdolnienia, możliwości i talenty, rozwinęli twórczą tożsamość, a przede wszystkim swobodnie wyrażali siebie poprzez sztukę. Inspiracją do pracy były zajęcia przyrodnicze w plenerze.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które może okazać się niezwykłym doświadczeniem.
Organizatorzy