Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Bartoszycach

Data wydarzenia: 24-11-2013
Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Bartoszycach

VI Otwarte Mistrzostwa MLKS „Siła” Bartoszyce w Wyciskaniu Sztangi Leżąc odbędą się 24 listopada. Ich celem jest popularyzacja wyciskania sztangi leżąc i wyłonienie najlepszych zawodników.

Program zawodów:

    9.00 – 11.00 – ważenie zawodników
    11.15 – uroczyste otwarcie
    11.30 – start pierwszych zawodników

Kategorie – Przewidywane kategorie wagowe seniorskie: 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg (o miejscu decyduje wyciśnięty ciężar).

Kategorie wiekowe:

    do 14 lat, do 16 lat,
    Weteran +40 lat,
    Kobiety (o miejscu decyduje punktacja Wilksa).

Zawodnicy kategorii junior do 14 i 16 lat, kategorii Weteran klasyfikowani będą według punktacji Wilksa i nie będą podlegali klasyfikacji w kategoriach seniorskich.

Dla wyłonienia najlepszych zawodników Mistrzostw stworzona jest kategoria Open. Technika wykonania prawidłowego boju będzie taka sama jak obowiązująca na zawodach organizowanych przez PZKFiTS.

Nagrody – We wszystkich kategoriach seniorskich, kategorii do 14 i 16 lat, kategorii Weteran, kategorii Kobiet oraz w kategorii Open za pierwsze trzy miejsca przewidziane są puchary.
Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy.

Warunki uczestnictwa – W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni. Osoby poniżej 18. roku życia powinny przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Udział w zawodach jest bezpłatny (nie obowiązuje opłata wpisowa). Podpisanie się zawodnika na liście oznacza brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby organizatora.

Zawodnicy stratują bez koszulek specjalistycznych oraz bez nałokietników. Zawodnicy powinni posiadać obcisłe ubranie sportowe, umożliwiające stwierdzenie prawidłowo wykonanego boju oraz obuwie sportowe.

Postanowienia końcowe – Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Wszystkie sprawy wynikłe w czasie zawodów, nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 608314943 – Bogumił Doroszko

Szczegółowe informacje: http://www.sztanga.org.

Źródło: www.bartoszyce.pl
Fot.
www.bartoszyce.pl