Orzyska liga strzelecka

Data wydarzenia: 22-04-2018
Orzyska liga strzelecka

Stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej i pasjonatów broni palnej ZAWISZA pragnie zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym realizowanym pod nazwą ORZYSKA LIGA STRZELECKA. „Orzyska Liga Strzelecka” jest inicjatywą zaplanowaną przez członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego „Zawisza”.

Zakłada ona przeprowadzenie w okresie 6 tygodni cyklu szkoleń z zasad bezpiecznego obsługiwania i posługiwania się bronią palną sportową, naukę celowania i strzelania a także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Cykl szkoleń realizowanych co tydzień w systemie weekendowym. Szkolenie Prowadzone w oparciu o trenażery i pneumatyczne urządzenia miotające a także broni palnej, ma na celu podniesienie umiejętności strzeleckich oraz przygotowanie się do udziału w zawodach strzeleckich 22 kwietnia 2018r. Projekt będzie zakończony organizacją strzeleckich zawodów sportowych z broni palnej. Zawody zostaną przeprowadzone na podstawie regulaminów ogłoszonych przez organizatora. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Orzysz.

Zaproszenie dotyczy członków i sympatyków stowarzyszenia.

TERMINY SZKOLEŃ : od 10:00 do 13:00 na terenie strzelnicy ZAWISZA Orzysz

17.03.2018 od 10:00 do 15:00 pierwszy trening – wprowadzający
24.03.2018 od 10:00 do 15:00 drugi trening – doskonalący
07.04.2018 od 10:00 do 15:00 trzeci trening – doskonalący
14.04.2018 od 10:00 do 15:00 czwarty trening – eliminacje wewnętrzne do zawodów

TERMINY ZAWODÓW STRZELECKICH

22.04.2018 Otwarte zawody ORZYSKA LIGA STRZELECKA – Strzelnica ZAWISZA Orzysz

MIEJSCE : Strzelnica Zawisza Orzysz przy ulicy Wierzbińskiej

WARUNKI UCZESTNICTWA
W projekcie mogą wziąć udział członkowie i sympatycy stowarzyszenia. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich treningach dwukrotna nieobecność na treningach będzie skutkowała wydaleniem z projektu. Uczestnicy projektu posiadający własną broń i amunicję nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w projekcie. Osoby nie posiadające własnej broni są zobowiązane do partycypowania w kosztach amunicji. Stowarzyszenie zapewnia broń do szkolenia bezpłatnie. Osoby chętne do udziału w projekcie muszą dokonać zgłoszenia drogą mailową oraz wziąć udział w pierwszym spotkaniu w dniu 17.03.2018.

Źródło://www.kiwiportal.pl