Olecka Izba Historyczna zaprasza

Data wydarzenia: 18-01-2018
Olecka Izba Historyczna zaprasza

Olecka Izba Historyczna zaprasza 18 stycznia na spotkanie ze Stefanem Marcinkiewiczem pt. „Jak z Uralu przyjechaliśmy do Polski, to i stąd przyjedziemy. Akcja Wisła w pamięci biograficznej mieszkańców wschodnich Mazur".

W latach 1944-1950 ukraińska ludność była przesiedlana z południowo-wschodnich terenów Polski na tzw. ziemie odzyskane. Oprócz Ukraińców opuścić swoje wsie musieli Łemkowie, Bojkowie i Dolinianie - około 140 tys. polskich obywateli.
Na Mazurach z poczuciem krzywdy, w obcym krajobrazie i wśród obcych, często nieprzychylnych, sąsiadów, także przesiedleńców, zaczynali nowe, trudne życie.

Jakie były ich losy i czym różniły się od sytuacji innych osadników dowiedzą się Państwo na spotkaniu z dr Stefanem Marcinkiewiczem.

Stefan Marcinkiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, autor publikacji „Mityczna stolica Mazur. Miedzy Ełkiem a Lycka”, Ełk 2015; pracownik naukowy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię procesów migracyjnych, pamięć społeczną oraz socjologię regionu i społeczności lokalnych - Mazury są terenem jego naukowej penetracji.

Zapraszamy!


Olecka Izba Historyczna, budynek Regionalnego Ośrodka Kultury Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, II piętro
18 stycznia, godz. 17