MOSTY DAWNEGO OLSZTYNA

Data wydarzenia: 24-04-2018

Portret zbiorowy kładek, mostków, mostów i wiaduktów – drewnianych, murowanych i żelaznych, które funkcjonowały kiedyś w Olsztynie. O wszystkich opowie Rafał Bętkowski, zwracając szczególną uwagę na te, które zniknęły już z krajobrazu miasta. To będzie saga mostowa: od najstarszego – odnalezionego przez archeologów przed Wysoką Bramą, do najmłodszego – otwartego niedawno przy ul. Pieniężnego.

WSTĘP WOLNY

Źródło informacji
http://www.mok.olsztyn.pl/kalendarium/mosty-dawnego-olsztyna/1524592800

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie