Michelin Junior Bike

Data wydarzenia: 17-06-2018
Michelin Junior Bike

Impreza odbędzie się w dniu 17.06.2018 r. w Olsztynie, przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy hali Urania.

    Miejsce, godzina startu oraz szczegóły rajdu rowerowego są dostępne na stronie internetowej: www.juniorbike.michelin.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.

    W przejeździe dzieci-rowerzystów mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Rajdu, zarejestrowani na stronie www.juniorbike.michelin.pl, tj. dzieci w wieku 6-10 lat (decyduje rok urodzenia dziecka, a nie data urodzin dziecka) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu za zgodą wyrażoną przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego wyrażoną w chwili rejestracji.

    Każdy Uczestnik Rajdu zgłasza się w dniu Imprezy z Rodzicem lub pełnoletnim opiekunem za zgodą Rodziców (dalej zwany opiekunem). W dniu Imprezy w punktach rejestracyjnych opiekun Uczestnika Rajdu odbierze pakiet startowy zawierający kask i numer startowy w danej kategorii wiekowej dziecka.
    Uczestnicy Rajdu pokonują trasę na własnym rowerze i kasku otrzymanym od Michelin.
    Po odbiorze numeru startowego i kasku, należy zgłosić się najpóźniej 45 minut przed rozpoczęciem rajdu w danej kategorii wiekowej dzieci. Zalecamy przyjście godzinę przed rozpoczęciem STARTU.

    Zwycięzcą rajdu jest każde dziecko, które pokona pętlę, niezależnie od czasu przejazdu. Na mecie będą czekały medale dla każdego dziecka.

    Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy przy czym Uczestnik Rajdu, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika Rajdu.    Uczestnicy pokonują trasę przejazdu rowerowego – około 600 m. Pętla oraz liczba okrążeń zależna jest od grupy wiekowej dzieci według harmonogramu:
        I grupa wiekowa: start 6-latków (1 okrążenie), dzieci urodzone w roku 2012
        II grupa wiekowa: start 7-latków (1 okrążenie), dzieci urodzone w roku 2011
        III grupa wiekowa: start 8-latków (2 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2010
        IV grupa wiekowa: start 9-latków (2 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2009
        V grupa wiekowa: start 10-latków (3 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2008

    Na trasie i w trakcie przejazdu rowerowego przebywać mogą jedynie Uczestnicy Rajdu, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
    Uczestnicy Rajdu ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.
    Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w rajdzie na miejscu wydarzenia, w przypadku nieodebrania numerów startowych i kasku na 45 minut przed rozpoczęciem rajdu w danej grupie wiekowej.