Luty i marzec w kolorze mięty - Profilaktyka raka szyjki macicy

Data wydarzenia: 12-03-2018
 Luty i marzec w kolorze mięty - Profilaktyka raka szyjki macicy

Cytologia jest podstawowym badaniem w diagnostyce raka szyjki macicy, ale żeby była skuteczna, musi być wykonywana co najmniej raz na 3 lata.
Wiele kobiet żyje w przeświadczeniu, że choroba ich nie dotyczy. Wiele kobiet nigdy nie wykonało badania cytologicznego. Początek roku to dobry czas na zmianę zachowań prozdrowotnych. Organizatorzy, Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska, zapraszają na cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych poświęconych profilaktyce raka szyjka macicy. Spotkania mają formę wykładów i prezentacji, rozmów i indywidulanych konsultacji. Adresowane są aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat, które w ostatnich trzech latach nie miały wykonywanej cytologii. Po każdym spotkaniu uczestniczki mogą zapisać się na badanie lub od razu wykonać cytologię.

Kalendarz spotkań :
6 lutego, godz. 16:00 – świetlica Wiejska w Mszanowie
12 lutego, godz. 16:00 – Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku
5 marca, godz. 16:00 – Świetlica Wiejska w Gronowie
9 marca, godz. 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu
12 marca, godz. 16:00 – Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

Więcej informacji znajdziesz na stronach >>> www.zdrowa.elblag.pl, >>> https://www.facebook.com/ZdrowaElblag/

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się. Partnerami projektu są: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oraz NZOZ „ZAWADA” w Elblągu.