Letnie Koncerty na Deptaku - Mrągowo 2021

Data wydarzenia: 26-06-2021
Letnie Koncerty na Deptaku - Mrągowo 2021

Zapraszamy do Mrągowa na cykl letnich koncertów na mrągowskim deptaku. Pierwszy koncert już 26 czerwca 2021 r. Cykl letnich koncertów jest propozycją ciekawych spotkań z różnorodną muzyką na łonie natury.

Koncerty, którym przyświeca idea spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu i środków odurzających, dofinansowane są ze środków budżetu miasta w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 
                                CYKL LETNICH KONCERTÓW NA DEPTAKU 2021

                    planowane daty: 26 czerwca, 1 sierpnia, 22 sierpnia, 27 sierpnia.

Data wydarzenia: 26 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie:
www.mck.mragowo.pl
www.it.mragowo.pl
www.facebook.com/ckit.mragowo

Miejsce: Mrągowo. Centrum Miasta – deptak nad jeziorem Czos.

Źródło: www.mck.mragowo.pl
Fot. Redakcja / www.mck.mragowo.pl