Grand Prix 2018 o Puchar Burmistrza Mikołajek - I eliminacje

Data wydarzenia: 28-04-2018
Grand Prix 2018 o Puchar Burmistrza Mikołajek - I eliminacje

Ahoj Żeglarze ⚓⚓⚓

Ostrzycie już zęby na pierwszą w tym sezonie turę naszego Grand Prix?
Jeśli tak zapraszamy serdecznie ⛵⛵⛵ Odprawa w sobotę 28.04.2018 roku o godzinie 11 i kontynuacja dnia następnego 29.04.2018 roku również od godziny 11.
Kolejne regaty eliminacyjne odbędą się w terminach: 2-3 czerwca, 14-15 lipca, 4-5 sierpnia, a finałowe regaty odbędą się 8 września.

REGULAMIN REGAT GRAND PRIX o PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁAJEK W SEZONIE 2018

1. NAZWA i ZASADA PODSTAWOWA
Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek 2018, składają się z cyklu pięciu jedno- lub dwudniowych imprez rozgrywanych na akwenie jeziora Mikołajskiego. Do klasyfikacji końcowej GP Mikołajek zalicza się 4 najlepsze wyniki z regat, w których startował klasyfikowany zawodnik a których wyniki sumuje się. Przy udziale zawodnika w 5 regatach cyklu GP najsłabszy wynik zostaje odrzucony.

2. TERMINARZ REGAT
1. Regaty cyklu GP 2018 rozegrane zostaną w dniach :
1) 28-29 kwietnia 2018 r. - I regaty eliminacyjne
2) 2-3 czerwca 2018 r. - II regaty eliminacyjne
3) 14-15 lipca 2018 r. - III regaty eliminacyjne
4) 4-5 sierpnia 2018 r. - IV regaty eliminacyjne
5) 8 września 2018 r. - V regaty eliminacyjne, finałowe - oficjalne ogłoszenie wyników

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu regat cyklu GP Mikołajek.

3. ORGANIZATOR i MIEJSCE REGAT
Organizatorem GP Mikołajek jest Wioska Żeglarska Mikołajki Grupa Amax i UMiG Mikołajki. Portem Regat jest Port Jachtowy Wioski Żeglarskiej Mikołajki.

4. PRZEPISY i ZASADY REGAT
1/ Regaty rozgrywane są w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF 2017-2020
2/ Regaty są regatami otwartymi dla wszystkich żeglarzy posiadających uprawnienia żeglarskie.
3/ Regaty odbywają się na jachtach klasy „Omega – Ostróda” dostarczonych przez Organizatora. Jachty nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani modernizowane przez uczestników regat.
4/ Załoga zgłaszająca się do regat winna liczyć min. 3 osoby.
5/ W czasie regat obowiązywać będzie Instrukcja Żeglugi ( w części dla GP) przygotowana przez Komisję Regatową.

6/ Punktacja regat

6.1 Do określenia miejsc indywidualnych zawodników w poszczególnych regatach cyklu stosowany będzie system Małych Punktów PRŻ ISAF
6.2 Do określenia wyników zawodników po zakończeniu kolejnych imprez cyklu GP
i wyników łącznych ,stosowany będzie następujący system punktacji:
1.miejsce – 100 pkt.
2.miejsce – 97 pkt.
3. miejsce – 94 pkt.
4.miejsce – 92 punkty
5.miejsce – 90 pkt.
6.miejsce – 88 pkt.
7.miejsce – 87 pkt.
8. miejsce – 86 pkt.
9.miejsce – 85 pkt.
10.miejsce -84 pkt.
11.itd.

7/ Ważność Regat
Każda z imprez cyklu jest ważna po rozegraniu 1. wyścigu regat.

5. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
1/ Organizator Regat zastrzega sobie prawo przyznania Nagród i Wyróżnień w zależności od pozyskanych środków na rzecz GP.
2/ Przewiduje się przyznanie pucharów dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej edycji GP.
3/ Przewiduje się przyznanie atrakcyjnych nagród za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej oraz losowanie nagród dodatkowych

6. ZASADY UCZESTNICTWA
6.1 Wpisowe do regat wynosi 199 zł od załogi za jedną edycję regat niezależnie od trwania (jeden lub dwa dni regatowe) + obowiązkowe ubezpieczenia OC sternika - w wysokości 20 zł
6.2 W kwocie wpisowego zawarte jest wyłącznie: wynajęcie jachtu Omega-Ostróda wraz z osprzętem na 1 lub 2 dni regatowe oraz jeden poczęstunek w formie obiadu dla każdego zgłoszonego uczestnika.
6.3 Organizator nie zapewnia żadnych innych świadczeń uczestnikom regat.
6.4 Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w kalendarzu Grand Prix.

Źródło informacji
https://facebook.com/events/1954704031457651

Organizator
Wioska Żeglarska Mikołajki