Fromborski Bieg Copernicusa

Data wydarzenia: 05-08-2018
Fromborski Bieg Copernicusa

5 sierpnia odbędzie się II. Fromborski Bieg Copernicusa. Start spod pomnika Mikołaja Kopernika o godz. 16.00. Meta będzie się znajdować na rynku miejskim. Zawodnicy będą rywalizować na dystansie 5 kilometrów.

Bieg odbędzie się na trasie o długości ok. 5 km (1 pętla). Trasa biegu będzie przebiegać w całości ulicami Fromborka. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 60 minut, również dla uczestników w rywalizacji Nordic Walking. Po upłynięciu regulaminowego czasu 60 minut, służby porządkowe będą kierować uczestników, w tym NW którzy przekroczyli limit czasu przeznaczony na ukończenie biegu, na chodniki, a ruch kołowy na drogach zostanie przywrócony.
Dolny limit wiekowy dopuszczenia do uczestnictwa w biegu na 5 kilometrów wynosi 12 lat, ale za zgodą Organizatora i po ustaleniach z rodzicami lub opiekunem prawnym jest możliwość dopuszczenia do biegu dzieci poniżej 12 lat pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego po złożeniu w Biurze Zawodów podpisanych regulaminowych oświadczeń. Uczestnicy niepełnoletni w przedziale 13-17 lat mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Dodatkowo dla dzieci do 9 lat odbędzie się  Fromborski Mały Bieg Copernicusa. Start o godzinie 14.45 (przed biegiem głównym). Najmłodsi zmierzą się z dystansem ok. 600 metrów (okolice Rynku Miejskiego). Udział w biegu jest bezpłatny. Nie trzeba się zapisywać. Dzieci, które chcą wziąć udział zgłaszają się przed biegiem na linii startu. Każde dziecko biorące udział otrzyma pamiątkowy medal oraz słodkiego Kopierniczka.
Celem imprezy jest propagowanie biegania jako pozytywnej rekreacji i zdrowego stylu życia, promocja Fromborka oraz propagowanie walorów turystycznych Fromborka.
Organizator: Urząd Miasta i Gminy Frombork.
Współorganizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku, Państwowa Powiatowa Komenda Policji w Braniewie, ORLIK 2012 Frombork, Stowarzyszenie "Nasze Krzyżewo".

REJESTRACJA
Rejestracja zawodników biegnących oraz zawodników Nordic Walking odbywa się do dnia 27.07.2018 r. do godziny 23.59. Wpisowe do tego dnia wynosi 25 zł bez względu na wiek uczestników. Wpisowe wpłacamy na numer rachunku utworzonego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku na potrzeby biegu.
Nr konta 11 8313 0009 0061 7673 2000 0040.
W tytule przelewu należy wpisać opłata startowa za
II Fromborski Bieg Copernicusa, podać imię nazwisko i miejscowość.
Zainteresowani będą też mogli uzyskać niezbędne informacje pod numerem telefonu 506076399.
Biuro zawodów będzie się znajdować 5 sierpnia na rynku we Fromborku i będzie czynne w godzinach 13.00-15.30.

W II. Fromborskim Biegu Copernicusa: w kategorii OPEN mężczyzn i kobiet puchary i medale otrzymują zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończą bieg na miejscach od 1 do 6.
W rywalizacji Nordic Walking w kategorii OPEN mężczyzn i kobiet puchary i medale otrzymują zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończą bieg na miejscach 1-3.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal. Wśród wszystkich uczestników biegu podczas ceremonii zakończenia zostaną rozlosowane ( na podstawie wylosowanych numerów startowych) dodatkowe nagrody – niespodzianki, w tym pamiątkowe okolicznościowe koszulki.