Finał Regionalny Konkursów „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Data wydarzenia: 25-08-2013
Finał Regionalny Konkursów „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Gotowanie „na żywo” na oczach widzów i turystów to wspaniała atrakcja dla odwiedzających Warmię i Mazury. W naszym regionie takich wydarzeń jest wiele, bowiem Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje wieloletni „Kalendarz imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Przekrój zmagań konkursowych, organizowanych w ramach Kalendarza jest szeroki: dotyczy potraw z dziczyzny, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i wołowego, ryb, mąki, mleka, ziemniaków oraz runa leśnego. Surowce stosowane do przygotowywania potraw zostały wyhodowane lub wytworzone w regionie przez lokalnych wytwórców i producentów. 

Kulminacją zmagań kucharzy będzie wielki finał - laureaci poszczególnych konkursów spotkają się 25 sierpnia przy ul. Powstańców Warszawy w Lidzbarku Warmińskim podczas Finału regionalnego konkursów „Smak Warmii Mazur i Powiśla”. Jury, pod przewodnictwem Grzegorza Russaka, wyłoni najlepszą regionalną potrawę 2013 roku, zarówno w kategorii kucharze zawodowi jak i amatorzy.

Do rywalizacji staną też wytwórcy produktów, którzy w konkursie „Na najlepszy produkt regionalny” zaprezentują:

-          Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, w tym m.in.:produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory z ryb, produkty i przetwory mleczarskie oraz miody.

-          Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami, w tym: przetwory owocowe i warzywne (także napoje bezalkoholowe), produkty zbożowe
i cukiernicze oraz z grzybami.

-          Regionalne napoje alkoholowe.

Do udziału w tym konkursie zapraszamy również przedsiębiorców, rzemieślników, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły, osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich z terenu naszego województwa.

Początek 25 sierpnia o godz. 10.00

Regionalne produkty będzie można nabyć na organizowanym w trakcie trwania imprezy „Kiermaszu żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej” pochodzącej od członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.

Źródło: www.produktregionalny.warmia.mazury.pl
Fot. Fotolia.pl