Europejska Noc Muzeów 2018

Data wydarzenia: 19-05-2018
Europejska Noc Muzeów 2018

Tegoroczna Noc Muzeów w olsztyńskim zamku otwiera dwuletni projekt pod wspólnym tytułem: I ty zbuduj swoje Muzeum. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest chęć powrotu do praprzyczyny powstania muzeum jako takiego. Z jednej strony sięgamy więc do prapoczątków muzeów w ogóle – do kolekcjonerstwa. Z drugiej zaś otwieramy się na nowe trendy – włączamy do naszych działań odbiorców, a zwłaszcza kolekcjonerów i młodzież. Proponujemy publiczności twórcze zaangażowanie w budowanie muzeum.

Motywem przewodnim naszych działań jest tu szeroko pojęte kolekcjonerstwo, jako impuls powstawania zbiorów prywatnych i muzealnych. Potrzeba posiadania, gromadzenia i przechowywania przedmiotów związana jest z instynktem odkrywczym człowieka, pasją kolekcjonowania, zamiłowaniem do rzeczy pięknych i rzadkich. Zbieracka i twórcza energia kolekcjonera była impulsem do powstania współczesnego muzealnictwa. Początkowo zbiory gromadzono w gabinetach osobliwości (Kunstkammera). Stworzyły one podwaliny współczesnych muzeów i uporzą-dkowanych kolekcji, w XVIII wieku w Europie zaczęły powstawać muzea z prawdziwego zdarzenia.

Chcemy przypomnieć też o wspaniałych muzealnikach, takich jak Hieronim Skurpski oraz Cecylia Vetulani, którzy tuż po wojnie przyjechali do Olsztyna, aby tworzyć kolekcje muzealne. Pieczołowicie zbierali wszystko, co udało się ocalić z wojen-nej pożogi, tworząc tym samym podwaliny naszej instytucji. Dziś nasze muzeum to największa w regionie instytucja kultury, z ogromnymi i bezcennymi zbiorami, doskonale zachowanymi zabytkowymi obiektami architektonicznymi, jak zamki w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim.

Zamek olsztyński jest perłą średniowiecznej architektury, świadczącą o bogatym dziedzictwie naszego regionu. Do tego nawiązuje instalacja artystyczna „Żywy zamek”, towarzysząca Nocy Muzeów. Będzie ożywiała ducha średniowiecznego budowania. Do współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów z Liceum Plastycznego w Olsztynie.

Wielką atrakcją będzie gigantyczna układanka na dziedzińcu zamkowym. W oto-czeniu scenografii, odwołującej się do architektury olsztyńskiego zamku, stanie mur z wielkich sześcianów. Na każdej ze ścian będą ręcznie odwzorowane wizerunki cennych zabytków z naszych zbiorów. Będziemy budować tę ścianę wraz z publicznością. Na niej będą się wyłaniać kolejno najważniejsze zabytki i postacie eksponowane w Muzeum Warmii i Mazur. Po ułożeniu obrazu, goście zostaną zaproszeni do obejrzenia w ory-ginale tych zabytków – prezentacja będzie wzbogacona komentarzem kustoszy muzealnych.

Unikalną częścią naszej muzealnej Nocy będzie możliwość podziwiania dzieł z prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika, które w oryginale pokazywane są niezwykle rzadko i tylko przy wyjątkowych okazjach.

Do współpracy zaprosiliśmy prywatnych kolekcjonerów, którzy zaprezentują militaria, numizmaty, zegary, samochody, motocykle. Chcemy podkreślić społeczną wartość gromadzenia i zachowania cennych przedmiotów z dziedziny sztuki, historii i kultury, a także przybliżyć ideę wystawiennictwa, udostępniania zbiorów szerszemu kręgowi odbiorców. Bardzo ważne jest dla nas zachęcanie młodego pokolenia do zbierania, przechowywania cennych pamiątek dla siebie i potomnych. Wspólnymi siłami możemy skutecznie ochraniać nasze dziedzictwo.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy konkursy oraz tradycyjne warsztaty muzealne, które w swym założeniu nawiązują do idei kolekcjonerstwa. Ponadto tej nocy otworzyliśmy dla zwiedzających wszystkie oddziały Muzeum Warmii i Mazur: w Olsztynie, Morągu, Mrągowie, Reszlu, Szczytnie i Lidzbarku Warmińskim.

Serdecznie zapraszamy, bo  takiej nocy w Muzeum jeszcze nie było!

 

Europejska Noc Muzeów 19 maja 2018
(program – wszystkie placówki  Muzeum Warmii i Mazur)
Zamek w Olsztynie
I Ty zbuduj swoje muzeum!

 

W programie:
19.00  - Uroczyste otwarcie (dziedziniec)
19.15 – Układanie ściany z wielkich klocków – cz. 1 (dziedziniec)
19.30 - Z prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika. Inkunabuł medyczny – Alicja Szydłowska (sale kopernikowskie)
19.45 – Pokaz Drużyny Wojów Bolesławowych Białozor z Olsztyna (dziedziniec)
20.00 – Układanie ściany z wielkich klocków – cz. 2 (dziedziniec)
20.15 - O nożyku z Równiny, który świecił i dzwonił  – Kacper Martyka (sale kopernikowskie)
20.30 - Pokaz Drużyny Wojów Bolesławowych Białozór z Olsztyna (dziedziniec)
20.45 – Układanie ściany z wielkich klocków – cz. 3 (dziedziniec)
21.00 - Panna na wydaniu.  Skrzynia posagowa Katarzyny Dohnówny – Anna Malinowska (sale kopernikowskie)
21.15 - Pokaz Drużyny Wojów Bolesławowych Białozór z Olsztyna (dziedziniec)
21.30 – Układanie ściany z wielkich klocków – cz. 4 (dziedziniec)
21.45 - Zofia Stryjeńska (1894-1976), Taniec z gitarą – Grażyna Prusińska (sale barokowe)
22.00 - Pokaz Drużyny Wojów Bolesławowych Białozór z Olsztyna (dziedziniec)
22.15 – Układanie ściany z wielkich klocków – cz. 5 (dziedziniec)
22.30 - Złoty depozyt. Parę słów o skarbie z Zalewa – Małgorzata Kumorowicz (sale barokowe)
22.45 - Pokaz Drużyny Wojów Bolesławowych Białozór z Olsztyna (dziedziniec)
24.00 – Zakończenie imprezy (dziedziniec)

Przez całą Noc:
Budowanie instalacji „Żywy zamek” (dziedziniec)
Unikalny pokaz oryginalnych ksiąg Kopernika (sale kopernikowskie)
Pokazy kolekcjonerskie: zabytkowe samochody i motocykle (przedzamcze), kolekcja zegarów – Władysław Zaorski (sala M. Kromera), kolekcja filatelistyczna – Piotr Kuskowski (sala M. Kromera), kolekcja numizmatyczna – Zdzisław Czaplicki (sala M. Kromera), kolekcja militarna – Michał Semczyszyn (sala M. Kromera)
Warsztaty dla dzieci: Archeologiczni odkrywcy, Zakładka do książki z motywem malarskim, Rycerzyk z kartonu, Twoje banknoty (strych)
Nocna panorama Olsztyna  (wieża zamkowa)
Promocja wydawnictw (kawiarenka zamkowa)
Konkurs z nagrodami - kompletowanie  zamkowych „puzzli”

Uwaga! Podane godziny mogą ulec zmianie.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim
19 maja, 19.00 – 24.00
Życie codzienne zamku w epoce średniowiecza
W programie:
Na czas nocy muzealnej dodatkowo otwarte będą; kuchnia zamkowa, kręcone schody z Wielkiego Refektarza na poddasze południowe.
W programie:
Pokaz walk rycerskich, „Bractwo rycerskie Komturii Nidzickiej”
Warzenie piwa według tradycji średniowiecznej, degustacja piwa chlebowego
„Żywa historia” – spotkanie z biskupami Pawłem Legendorfem, Henrykiem Sorbomem, Łukaszem Watzenrode
Projekcja filmu  ”Habit i zbroja”
Prezentacja instalacji artystycznej: Katarzyna Łyszkowska, Południca – Wykorzenienie, 2013
Escape Room
W średniowiecznej komnacie urody – warsztat
Warsztaty tańca średniowiecznego
Wystawa: Średniowieczne artefakty z lidzbarskiego zamku
Pokaz wypieków chlebowych według średniowiecznych tradycji, zupa z soczewicy, -ziołolecznictwo

Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Jak słowem i obrazem o polskość walczono. 100-lecie odzyskania niepodległości
19 maja, godz. 19.00 – 24.00
W programie:
- prezentacja telegramów patriotycznych z przełomu XIX i XX wieku
- prelekcja z prezentacją multimedialną o kartach i telegramach patriotycznych, godz. 22.00
- kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Gazeta Olsztyńska” (1886-1939), godz. 20.00
Muzeum Przyrody
Noc z drapieżnikami 
„Oko w oko z drapieżnikami” – oprowadzanie z latarkami
„Bliskie spotkanie z drapieżnikiem” – możliwość pogłaskania specjalnie przygotowanych do tego zwierząt (bielik, wydra, lis, borsuk, jeż)
Kolorowanki dla najmłodszych – maski i sylwetki zwierząt drapieżnych (WOZOWNIA).
Zwiedzanie wystaw: „Zwierzęta Warmii i Mazur”, „Zwierzęta Afryki cz. II”
Zabawy edukacyjne na wystawie i w parku: „Rozpoznawanie tropów i śladów drapieżników”, „Poznaj zwierzęta drapieżne nie tylko Warmii i Mazur”, „Nocni odkrywcy przyrody”.

Muzeum Mazurskie w Szczytnie
W krainie wierzeń mazurskiego pogranicza
19 maja 2018r., godz. 19.00 - 24.00
W programie:
zwiedzanie wystaw godz. 19.00 - 22.30
- Szczytno i okolice w przeszłości
- Kultura ludowa Mazurów: sprzętarstwo, kafle, meble i tkaniny mazurskie
- W mazurskiej kniei
- Polacy z Kresów Wschodnich
Spektakl SŁOWIAŃSKI RYT(M)
godz. 22.30 (dziedziniec ratusza)
Słowiański ryt(m) - autorskie przedstawienie, oparte na wierzeniach Słowian albo do nich nawiązujące.

Muzeum w Morągu
„Tajemnicze muzeum”
19 maja godz.19.00-23.00
W programie:
„Ciemności kryją cenne dzieła sztuki”- indywidualne zwiedzanie wystaw z…  latarkami i kustoszem
Warsztaty plastyczne
Tajemnicze mikrofilmy-kryształki z twierdzy szyfrów ?

Muzeum w Mrągowie
godz. 21.00-1.00.
W programie:
- zwiedzanie wystaw przygotowanych na 670-lecie Mrągowa
- opowieści o "dwóch kamieniach"

Galeria „Zamek”  Reszlu
19 maja 2018, godz. 19.00 – 22.00
Noc z Teatrem Rysowania
Oprowadzanie kuratorskie po wystawach: „Poszukiwania i kontynuacje. Polska grafika współczesna z kolekcji Muzeum Warmii i Mazur” oraz „Nie tylko Wenecja”.
Noc Rysowania - otwarte warsztaty inspirowane twórczością Franciszka Starowieyskiego.
Projekcja filmów dokumentalnych Jerzego Karpińskiego:
- „Franciszek Starowieyski w Studio”, Warszawa 1985
- „Franciszek Starowieyski – Teatr Rysowania”, Praga 1988
- „Franciszek Starowieyski – Teatr Rysowania”, Międzyzdroje, 1 – 6 lipca 1998