Bieg Mazurski

Data wydarzenia: 19-05-2013

Bieg Mazurski na terenie wsi Banie Mazurskie odbędzie się 19 maja br.

Więcej informacji można uzyskać w Uczniowskim Klubie Sportowym lub
w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
tel. 87 615 74 30
e-mail: gokipbm@interia.pl

Źródło: ROT