Akcja sprzątania rzeki Drwęca

Data wydarzenia: 18-05-2014
Akcja sprzątania rzeki Drwęca

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej zaprasza na I Akcję ekologiczną „Pływaj z nami, czystymi rzekami – rodzinne sprzątanie rzeki Drwęca” w ramach Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur 2014, która odbędzie się 18 maja.

Dla pierwszych 40 chętnych uczestników, mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie, czekają kajaki, worki na śmieci i rękawice oraz na zakończenie akcji zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne przy ognisku.

I akcja ekologiczna jest współfinansowana ze środków Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  oraz ze środków towarzystwa.

Rejestracja telefoniczna (Tomasz Knitter) 508-147-232 lub elektronicznie t.knitter@interia.pl.

Zapraszamy!

Zadanie publiczne realizowane na podstawie oferty organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536): Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Źródło: CIT Nowe Miasto Lubawskie
Fot. CIT Nowe Miasto Lubawskie