Rekreacja - Szlaki rowerowe gminy Miłomłyn

SZLAK CZERWONY

Szlak jest pętlą o długości 18,1 km. Prowadzi z Miłomłyna przez Winiec i Tardę do Miłomłyna. Łączy się z trzema szlakami: regionalnym niebieskim, lokalnymi żółtym i niebieskim oznakowanym przez gminę Morąg.

Na całej swej długości szlak prowadzi drogami o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Szlak łatwy, dostępny dla każdego turysty. Po większych opadach deszczu utrudnienia mogą wystąpić na drogach gruntowych. Początek i koniec szlaku zlokalizowany jest przy wiacie postojowej w centrum Miłomłyna.

Znajdujemy się na rynku przy neogotyckim kościele pw. Św. Bartłomieja w Miłomłynie. Warto wstąpić na chwilę do wnętrza, by zobaczyć barokowy ołtarz i ambonę z 1720 r., witraże, organy i chrzcielnicę. Do kościoła przylega fragment dawnych murów obronnych i dzwonnica z XIV w. Po zwiedzeniu rynku i kościoła udajemy się ul. Pasłęcką w kierunku zachodnim.

Skręcamy w lewo w ul. Kościelną. Z prawej strony ukazuje się duży budynek Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie, następnie budynek Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie. Na skrzyżowaniu z ul. Tartaczną jedziemy prosto aż do największej z czterech śluz komorowych funkcjonujących na Kanale Elbląskim. Przy śluzie ustawiono tablicę poświęconą Janowi Pawłowi II i zasadzono dąb.

Za śluzą skręcamy w prawo. Po wjechaniu na most skręcamy w prawo w ul. Zieloną. Dalej poruszamy się utwardzonym ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego. Można tu na chwilę przysiąść na ławce, by zobaczyć statek płynący do śluzy. Dojeżdżając do stadionu miejskiego, kierujemy się w lewo wzdłuż ogrodzenia stadionu. Potem skręcamy w prawo na ul. Sportową, z której wjeżdżamy w lewo na drogę asfaltową (ul. Pasłęcka). Minąwszy tablicę końcową miasta skręcamy w prawo w ul. Mazurską i poruszamy się nią aż do wiaduktu nad drogą krajową nr 7. Odtąd podążamy przebudowaną drogą do Wińca. Zagłębiając się w gęstwinę lasu, skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do zabudowań Wińca, gdzie poruszamy się utwardzoną ścieżką rowerową.

Przed nami ukazuje się jezioro Bartężek, a my możemy odpocząć w wiacie postojowej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę prowadzącą przez las do Tardy. Meandrujemy leśnymi ścieżkami i docieramy nad jezioro Bartężek, gdzie możemy  na chwilę przysiąść na ławce, by na przeciwległym brzegu oglądać Ośrodek Wypoczynkowy „Tarda”. Przekraczamy drewniany mostek nad kanałem łączącym jeziora Tarda (Tardzkie) i Bartężek. Po chwili przejeżdżamy pomiędzy dwoma przyczółkami zniszczonego wiaduktu kolejowego. Drogą asfaltową dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Tardy. Tutaj również czeka na nas wiata postojowa z tablicą informacyjną. Skręcamy w prawo i przejeżdżając przez wieś pniemy się pod górę. Poruszamy się drogą asfaltową prowadzącą do Miłomłyna.

Na trasie możemy zatrzymać się przy dawnym cmentarzu ewangelickim lub przed stromym zjazdem w Zatoce Leśnej. Podążając do centrum miasta, mijamy z prawej drogę do plaży miejskiej, następnie z lewej drogę dojazdową do Hotelu Miłomłyn Zdrój - Centrum Medycznego. Będąc na ul. Twardej, mijamy z lewej niewielki kościół pw. Św. Elżbiety z Turyngii, a następnie budynek Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. Z prawej strony zobaczymy pocztę, następnie straż pożarną, przed którą obejrzeć możemy stary wóz strażacki i pomnik 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłomłynie. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo w ul. Ostródzką. Przekraczamy most nad rzeką Liwą i wjeżdżamy na dawny rynek do punktu końca szlaku.

SZLAK ŻÓŁTY

Szlak jest pętlą o dł. 25 km. Prowadzi z Tardy przez Bartężek, Słonecznik, Prośno i Szeląg do Tardy. Przebiega przez teren trzech gmin: Miłomłyn, Morąg i Łukta. Łączy się z dwoma lokalnymi szlakami: czerwonym oraz niebieskim, oznakowanym przez gminę Morąg. Na znacznej swej długości szlak prowadzi drogami o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego.

Jedynie na drodze powiatowej nr 1965N (odcinek Leśnictwo Ruś – Szeląg) występuje średnie natężenie ruchu zmuszające turystę do zachowania szczególnej ostrożności. Szlak łatwy, dostępny dla każdego turysty.

Początek i koniec szlaku zlokalizowany jest przy wiacie postojowej w Tardzie. Drogą gruntową poruszamy się do Prośna. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i mijamy dwa przyczółki zniszczonego wiaduktu kolejowego. Na drodze dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego „Tarda” skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Mijamy zabudowania dawnego przystanku kolejowego w Tardzie i wkrótce wjeżdżamy do gminy Morąg, o czym informuje stosowna tablica. Przejeżdżamy przez wieś Bartężek i kierujemy się w stronę Słonecznika, gdzie zachowało się sporo drewnianych domów.

Warto zobaczyć wnętrze kościoła z XVIII w. oraz drewnianą dzwonnicę z XIX w. z gotyckim dzwonem z II poł. XIV w. Mijamy kolejno pocztę, remizę OSP Słonecznik oraz cmentarz. Zjeżdżamy w dół w drogę gruntową. Dojeżdżając do lasu, nie zmieniamy kierunku i podążamy prosto. Poruszając się wśród gęstwin leśnych, ciągle trzymamy się głównej drogi. Docieramy do Prośna i nad jezioro Pieszkowo. Skręcamy w lewo w stronę Tardy i Szeląga.

Wjeżdżamy do lasu i mijamy leśniczówkę Perskie. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo przy kamiennym słupku. Docieramy do skrzyżowania, przy którym ustawiono tablicę „Nadleśnictwo Miłomłyn Leśnictwo Ruś”. Skręcamy w prawo na drogę asfaltową. Dojeżdżamy do parkingu leśnego usytuowanego nad niewielkim jeziorkiem z prawej strony drogi.

Warto się tu zatrzymać na krótki odpoczynek. Na skrzyżowaniu przed Szelągiem opuszczamy drogę asfaltową, skręcając w prawo na drogę gruntową. Spotykamy duże skrzyżowanie dróg leśnych. Prosto prowadzi droga do Miłomłyna, my zaś skręcamy w prawo w kierunku Tardy. Zanim ruszymy w dalszą podróż, warto zatrzymać się w urządzonym z prawej strony miejscu odpoczynku z ławkami i stołami. Droga do Tardy prowadzi ciągle z górki i pod górkę, zmuszając rowerzystę do „wzlotów” i „upadków”. Po 1,2 km osiągniemy wzniesienie, z którego dostrzeżemy już w dali zabudowania Tardy, gdzie kończy się nasz szlak.

SZLAK NIEBIESKI

Jest to szlak o zasięgu regionalnym prowadzący z Zalewa przez Rąbity, Międzychód, Śliwę, Boreczno, Dubę, Mozgowo, Karnity, Dębinkę, Miłomłyn, Lubień, Liwę, Zalewo, Gil Mały, Gil Wielki, Wiewiórkę, Frednowy, Tynwałd, Jezierzyce, Jażdżówki, Kwiry, Szałkowo do Iławy. Długość szlaku na terenie gminy Miłomłyn wynosi 29,1 km. Projekt szlaku przygotowany został w 2007 r. na zlecenie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Łączy się z trzema szlakami lokalnymi: czarnym, czerwonym i zielonym, oznakowanym przez gminę Ostróda. Na znacznej swej długości szlak prowadzi drogami o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Jedynie na drodze powiatowej nr 1219N (odcinek Liwa – Zalewo) występuje średnie natężenie ruchu zmuszające turystę do zachowania szczególnej ostrożności. Szlak łatwy, dostępny dla każdego turysty.

Podążając szlakiem od strony Zalewa po minięciu wsi Mozgowo kierujemy się polną drogą na południowy-wschód. Gdy miniemy z prawej strony drogę gruntową do Urowa, a oczom naszym ukaże się jezioro Kocioł, to znak, że już niedaleko do Karnit. Tu przekraczamy granicę gmin Zalewo i Miłomłyn. Docieramy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcając w prawo, możemy dotrzeć do Zamku Hotelu Karnity, którego z pewnością warto obejrzeć. Skręcamy zaś w lewo, kierując się w stronę wsi Karnity. Z lewej strony ukazuje się Jezioro Karnickie. Poruszając się nadal drogą asfaltową docieramy do mostu nad Kanałem Iławskim, który jest częścią szlaku żeglugowego z Miłomłyna do Iławy.

Ciekawostką kanału jest akwedukt długości 484 m przedzielający Jezioro Karnickie na dwie części. Po 500 m od mostu spotykamy z prawej strony drogę gruntową, w którą skręcamy kierując się do Dębinki. Na moście w Dębince skręcamy w lewo. Tutaj możemy odpocząć, zatrzymując się przy wiacie postojowej.

Wjeżdżamy na  kolejny most na Kanale Iławskim, trzymając się jego brzegu, wyjeżdżamy z Dębinki. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową na trasie Miłomłyn – Bynowo i skręcamy w prawo. Pokonując wzniesienie, wjeżdżamy drogą wiodącą wzdłuż Kanału Iławskiego do Miłomłyna.

Na moście przy ul. Zielonej możemy obejrzeć ciekawy węzeł szlaków wodnych: początek Kanału Iławskiego i Kanał Elbląski. Na prawo widać śluzę Miłomłyn, przy której ma swój początek wspomniany kanał. Przy śluzie skręcamy w lewo w ul. Kościelną. Kierując się prosto, dojeżdżamy do budynku szkoły podstawowej w Miłomłynie. Po chwili droga skręca w lewo i wprowadza nas w obszar dawnego średniowiecznego miasta. Z prawej strony możemy podziwiać ocalałą dzwonnicę, pozostałość dawnego kościoła, z widocznymi śladami działań wojennych w 1945 r., zaś z lewej, w miejscu średniowiecznego cmentarza, wznosi się duży budynek Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie.

Przed nami kolejne skrzyżowanie. Skręcamy w prawo w ul. Pasłęcką i łagodnie podjeżdżamy na dawny miłomłyński rynek. Tutaj możemy odpocząć w wiacie postojowej. Przekraczamy most nad rzeką Liwą i wyjeżdżamy z dawnego rynku. Z prawej strony ukazuje się ul. Zaułek Leśny prowadząca do jazu Miłomłyn i parku miejskiego. Warto tam wstąpić, gdyż to historyczne miejsce kryje w sobie tajemnicę początków miasta.

To tu, nad rzeką Liwą, Krzyżacy wybudowali strażnicę, przekształconą później w zamek. W XVI w. stał się on czasową rezydencją biskupów pomezańskich. I choć nie ma tu już żadnego śladu po dawnym zamku, to okazałe dęby przypominają o tym zapomnianym miejscu. Z lewej strony mijamy cmentarz komunalny, założony w miejscu dawnego, przedwojennego cmentarza ewangelickiego. Prowadzi do niego zabytkowa brama pochodząca z przełomu XIX i XX w. Pniemy się pod górę i z lewej strony mijamy Hotel Miłomłyn Zdrój – Centrum Medyczne. Warto podjechać tam, by ujrzeć ciekawą bryłę współczesnego budynku z ładnie urządzonym otoczeniem. Skręcamy w prawo i kierujemy się drogą wzdłuż ogrodzenia zakładów produkcyjnych. Skręcamy w lewo zagłębiając się w las. W tym miejscu opuszczamy Miłomłyn.

Leśną ścieżką docieramy do miejsca postojowego nad Jeziorem Srebrnym Dużym. Na skrzyżowaniu szlak skręca w prawo i odtąd podążamy bardzo dobrą, szeroką leśną drogą szutrową. Łukiem w prawo wjeżdżamy na dawny przejazd kolejowy na rozebranej w 2007 r. linii z Ostródy do Miłomłyna oddanej do użytku w 1893 r.

Podążamy główną drogą, by po prawej zobaczyć Kanał Elbląski. Skręcając w prawo na skrzyżowaniu, możemy dotrzeć do interesującej budowli hydrotechnicznej na jego szlaku – jazu i śluzy Zielona wraz z wyspą utworzoną przez budowniczych Kanału, na której usytuowano dom śluzowego. Po powrocie spod jazu Zielona jedziemy dalej naszą drogą skręcającą łukiem w lewo. Następnie jedziemy łukiem w prawo i wjeżdżajamy na most nad Kanałem Elbląskim. Z prawej strony pod lasem widzimy budynki Lubnia, zaś przed nami w dali zabudowania Liwy. Podążamy skrajem lasu wzdłuż ogrodzenia posesji Lubnia. Ul. Łąkową dojeżdżamy do drogi asfaltowej Miłomłyn – Samborowo. Skręcamy w lewo i odtąd podążamy przez wieś ku jej centrum ul. Długą. Jadąc przez Liwę, warto zwracać uwagę na zabudowania, gdyż wiele z nich posiada interesujące wykończenia detalem architektonicznym. Można tu też zatrzymać się przy wiacie postojowej. Po chwili osiągamy wzniesienie, na którym znajdują się budynki Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Liwie. Kierujemy się nadal prosto ul. Długą. Na kolejnym wzniesieniu skręcamy w prawo, jadąc nadal drogą asfaltową.

Z prawej strony mijamy gospodarstwo agroturystyczne „Źrebaczówka”, oferujące jazdę konną. W Zalewie na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę gruntową prowadzącą do Dębinki i Gila Małego. Przy ostatnich zabudowaniach wsi skręcamy w lewo, by następnie poruszać się drogą leśną. Wjeżdżamy do Gila Małego. Z prawej strony możemy podziwiać jezioro o tej samej nazwie. Niedaleko znajduje się wiata postojowa, która pozwala cieszyć się pięknym mazurskim widokiem. Na skraju lasu skręcamy w prawo, zagłębiając się w las. Drogą leśną dojeżdżamy do Gila Wielkiego.

Dla chwili wytchnienia możemy zatrzymać się w wiacie postojowej. Z prawej strony w prześwitach ciągle pojawia się jezioro Gil Wielki. Po 1,3 km od Gila Wlk. dojeżdżamy do rozjazdu dróg z lewej strony. Przy nim spotykamy tablicę Rezerwat przyrody „Jezioro Iłgi”. Za rozjazdem dojeżdżamy do mostu nad rzeką Iłga wypływającą z jeziora Gil Wielki. Tu kończy się nasz szlak lokalny, gdyż przebiega tędy granica gmin: Miłomłyn i Iława, a tym samym granica powiatów: ostródzkiego i iławskiego. Regionalny szlak niebieski prowadzi dalej do Iławy.

SZLAK CZARNY
To krótki szlak łącznikowy o dł. 17,2 km, umożliwiający zaplanowanie jednodniowych wycieczek w zachodniej części gminy Miłomłyn. Prowadzi z Liwy przez Rogowo, Boguszewo, Gil Mały, Zalewo, Dębinkę do Karnit. Trzykrotnie łączy się z regionalnym szlakiem niebieskim. Taki przebieg szlaku dostarcza turystom podążającym szlakiem niebieskim możliwości wyboru najbardziej optymalnego dla nich wariantu trasy. Szlak łączy się także ze szlakiem zielonym gminy Ostróda, prowadząc wspólnie na odcinku 4,55 km od Liwy aż za Rogowo.Na całej swej długości szlak prowadzi drogami o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Szlak łatwy, dostępny dla każdego turysty.

Początek szlaku zlokalizowany jest w centrum Liwy, przy skrzyżowaniu ulic Leśnej, Długiej i Krzywej. W miejscu tym spotykają się dwa szlaki: niebieski z Miłomłyna i zielony z Ostródy skręcający tu w lewo z ul. Leśnej. Po 200 m osiągamy wzniesienie, z którego zjeżdżamy do widocznego przed nami skrzyżowania. Jedziemy prosto wspólnie ze szlakiem zielonym zgodnie ze wskazaniem drogowskazu (Rogowo 2). Nawierzchnia drogi zmienia się na brukowaną i skręca łagodnym łukiem w lewo. Przejeżdżamy przez Rogowo.

Na skrzyżowaniu na skraju lasu skręcamy w prawo i poruszamy się wzdłuż młodnika leśnego. Docieramy do dawnego cmentarza ewangelickiego z XIX w. Przed nami ukazuje się już Boguszewo. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej Miłomłyn – Samborowo, którą przecinamy skośnie wjeżdżając na drogę gruntową. Z lewej strony mijamy drewniany krzyż wzniesiony na murowanym postumencie. Jedziemy prosto, a następnie skręcamy w prawo w drogę do Gila Małego. Przy skrzyżowaniu z drogą leśną do Gila Wielkiego jedziemy prosto. Na zakręcie z lewej strony spotykamy drogę leśną, którą prowadzi szlak niebieski do Gila Wlk. Odtąd wspólnie z nim będziemy podążali do Zalewa.

Na wzniesieniu spotykamy dawny cmentarz ewangelicki z XX w. w Gilu Małym. Wyjeżdżając ze wsi, kierujemy się łukiem w prawo w stronę Zalewa (drogowskaz Zalewo 2). Skrajem lasu docieramy do wsi. Z lewej strony w dole znajduje się staw, zaś z prawej mijamy okazały dom, zwany przez niektórych „pałacem”, a należący niegdyś do rodu Domnick. Wjeżdżamy na drogę asfaltową Miłomłyn – Samborowo. Jedziemy prosto drogą gruntową zgodnie z drogowskazem Gil Mały 2. Za ostatnim zabudowaniem Zalewa spotykamy skrzyżowanie, na którym w prawo prowadzi droga do Wielimowa, a my jedziemy prosto w dół. Pnąc się pod górę wjeżdżamy do Dębinki. Przy pierwszych zabudowaniach z lewej strony spotykamy drogę gruntową prowadzącą na pola, a tuż za nią na wzniesieniu w kępie drzew znajduje się dawny cmentarz ewangelicki z XIX w. z zachowanymi licznymi nagrobkami.

Zjeżdżamy do centrum wsi, gdzie możemy zatrzymać się przy wiacie postojowej. Przed nami rozpościerają się rozległe łąki i pola uprawne otoczone lasem. Tak docieramy krętymi ścieżkami do Karnit. Po chwili kończy się droga gruntowa, a zaczynają płyty jomby, którymi zjeżdżamy w dół do skrzyżowania. Przed nim mijamy z prawej strony współczesną kapliczkę i wjeżdżamy na drogę asfaltową. Skręcamy w lewo i jedziemy przez wieś wspólnie ze szlakiem niebieskim, który tu spotykamy. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, przy którym ustawiono dużą reklamę „Zamek Hotel Karnity”. W prawo prowadzi droga gruntowa, którą podąża szlak niebieski, my zaś jeszcze chwilę jedziemy drogą asfaltową pod górę na niewielkie wzniesienie. Droga doprowadza nas do bramy wjazdowej na teren hotelowy. Tu kończy się nasz szlak.

Źródło: Archiwum Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Fot. Archiwum Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn