Rekreacja - Szlaki Piesze-Olsztyn

    

                                                                                      Szlaki Piesze - Okolice Olsztyna

Znakowane szlaki turystyczne na Warmii i Mazurach są wytyczane i znakowane przez wiele różnych organizacji i instytucji, wśród nich jest PTTK. Na wortalu www.szlaki.mazury.pl prezentujemy wszelkie szlaki turystyczne, które zgłoszone zostaną do naszego portalu. Naszym celem jest stworzenie najpełniejszej i komplementarnej bazy danych wszelkich szlaków turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Warto zapamiętać:
* Jeśli zgubiłeś szlak, wróć do ostatnio widzianego znaku Nie zbaczaj ze szlaku, a szczególnie na
   obszarach chronionych,
* Wszystkie znaki szlaków turystycznych są chronione prawem,
* Zostaw szlak takim, jakim chciałbyś go zastać.

                                                                                              SZLAK CZARNY - 18,5 km

                                                                               Początek: Wysoka Brama - Centrum Olsztyna

Najdłuższemu, bo liczącemu 18,5 km szlakowi pieszemu w Olsztynie patronuje Alojzy Śliwa (1885-1969), warmiński poeta, prozaik, publicysta i działacz społeczny. Oznaczony kolorem czarnym szlak zaczyna się, podobnie jak kilka innych, przy gotyckiej Wysokiej Bramie na olsztyńskiej starówce.

Potem wiedzie przez Park Podzamcze, obok zamku i pod XIX-wiecznymi wiaduktami kolejowymi, wzdłuż Łyny ku Lasowi Miejskiemu. Kolejne charakterystyczne punkty po drodze do Gutkowa to rezerwat przyrody „Redykajny” i jezioro Tyrsko.

W Gutkowie, obecnie dzielnicy Olsztyna, wznosi się gotycki kościół św. Wawrzyńca ze średniowiecznymi polichromiami.  Z Gutkowa trasa biegnie w kierunku dawnej wsi Łupstych nad jeziorem Ukiel, stamtąd leśną drogą wzdłuż brzegów akwenu ku osiedlu Dajtki. Szlak kończy się przy hotelu nad Zatoką Miłą, w pobliżu plaży i przystani.

Koniec Szlaku Czarnego: Autobusy powrót ze szlaku 107, 113.

 

                                                                                             SZLAK  NIEBIESKI    4,7 km

                                                             Początek: Przystanek MPK na ul. Bałtyckiej: autobusy 101,106,111,127

                                  

Oznakowana kolorem niebieskim (błękitnym) trasa to najkrótszy  szlak pieszy Olsztyna. Ze względu na łatwość jego pokonania, bez problemu mogą z niego korzystać osoby starsze oraz dzieci.

Trasa wiedzie najpierw wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Długiego, ścieżką spacerowo-rowerową okalającą akwen. Niedaleko końca jeziora szlak obija w prawo, przecina ul. Leśną i zagłębia się w Las Miejski. Do Łyny dociera na wysokości Mostu Smętka, który następnie przekracza.

Kolejny odcinek biegnie wzdłuż rzeki, aż na wysoką skarpę, gdzie z pomostów widokowych można podziwiać przełom Łyny. Potem szlak odchodzi od rzeki i zmierza do Parku Jakubowo i zlokalizowanego na jego terenie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

W parku znajduje się jeziorko Mumel i staw z fontanną, a także Pomnik Bohaterów Walki o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur. W pobliżu CEiIK-u położone są dwa cmentarze z czasów I wojny światowej.

Koniec Szlaku Niebieskiego: CEiIK* Autobusy - powrót ze szlaku 107, 117, 110, 309.

Zapraszamy do obejrzenia poniżej galerii Szlaku. Foto Anna Krawczyńska W-M ROT 

 

                                                                                                SZLAK  ŻÓŁTY 10 km

                                                                   Początek: CEiIK* - Jakubowo, pętla autobusowa 107,117,110,309

Wiodący duktami Lasu Miejskiego szlak ma swój początek przy pętli komunikacji miejskiej i budynku CEiIK* w Jakubowie. Oznaczony kolorem żółtym, szlak otrzymał imię Stanisławy i Jana Bałdowskich, zasłużonych działaczy warmińsko-mazurskiego oddziału PTTK, znakomitych krajoznawców, autorów map i przewodników.

Początkowy odcinek liczącej nieco ponad 10 km trasy pokrywa się ze szlakiem niebieskim. Po minięciu pozostałości Stadionu Leśnego i strzelnicy LOK-u dociera do jeziora zaporowego przy ujściu Wadąga do Łyny. Zbiornik powstał po wybudowaniu tutaj w 1907 r. wciąż działającej elektrowni wodnej „Łyna”, która zasiliła w prąd miasto i pierwsze olsztyńskie tramwaje.

Dalej szlak prowadzi wzdłuż rzeki Wadąg, terenami o urozmaiconym ukształtowaniu. W niektórych miejscach występują strome podejścia. Mniej więcej w połowie dystansu trasa przecina drogę łączącą Olsztyn z Dobrym Miastem. Potem mija ptaszarnię, gdzie można obejrzeć wiele gatunków egzotycznych i rzadko spotykanych ptaków. Kończy się przy dawnym sanatorium przeciwgruźliczym, obecnie szpitalu pulmonologicznym.

Koniec Szlaku Zółtego: Szpital Pulmonologiczny 108,112,126,136.


                                                                             SZLAK CZERWONY / KOPERNIKOWSKI

                                                                                 Początek: Wysoka Brama - Centrum Olsztyna

To szlak dla wytrwałych, bo tylko w granicach Warmii i Mazur liczy sobie ok. 236 km. Po dodaniu odcinków w innych regionach (118 i 98 km) osiąga łącznie prawie 452 km! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pokonywać tylko wybrane części szlaku (np. łączące większe miejscowości) albo też dłuższe rowerem.

Oznaczony kolorem czerwonym szlak zaczyna się przy Wysokiej Bramie na olsztyńskim Starym Mieście. Wiedzie koło zamku kapituły warmińskiej, w którym Kopernik rezydował w latach 1516-19 i 1520-21 i gdzie pamiątką po nim jest oryginalna tablica astronomiczna.

Po przejściu przez Park Podzamcze szlak zagłębia się w Las Miejski, którym wzdłuż rzeki dociera do elektrowni wodnej „Łyna”. Kolejny etap wiedzie do elektrowni wodnej w Brąswałdzie. Ta wieś jest jedną z wielu, które Kopernik zasiedlał pełniąc w Olsztynie obowiązki administratora dóbr kapitulnych. Kolejne wsie na trasie to Barkweda, Bukwałd i Cerkiewnik w powiecie olsztyńskim.

                                                                        SZLAK  ZIELONY – 10 km

                                                                        Początek: Osiedle Likusy, pętla autobusowa 101,106,111,127

Patronką krótkiego, liczącego około 10 km szlaku, jest warmińska poetka, pisarka i nauczycielka Maria Zientara-Malewska (1894-1984), działająca na rzecz zachowania polskości regionu. Oznaczony kolorem zielonym szlak w obecnym kształcie funkcjonuje od 1994, a otwarto go w setną rocznicę urodzin patronki.

Jego trasa wiedzie z olsztyńskiego osiedla Likusy do wsi Brąswałd i zapewne niejednokrotnie przemierzała ją sama poetka wędrując z domu rodzinnego w Brąswałdzie do ówczesnej wsi Likusy, w której mieszkali jej dziadkowie (a gdzie ona sama spędziła ostatnie lata życia). Szlak prowadzi przez malownicze i zróżnicowane tereny polne i leśne, wzdłuż linii brzegowej jezior Tyrsko, Redykajny i  Karaśnik.

Korzystać z niego mogą nie tylko piesi, ale również rowerzyści i narciarze. W Brąswałdzie warto odwiedzić neogotycki kościół, którego ozdobą są polichromie prezentujące historię Polski i Warmii. Inicjatorem ich powstania był ks. Walenty Barczewski. We wsi działa Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej, a przed domem, w którym przyszła na świat, stoi popiersie poetki.

                                            
                                   SZLAK  SPACEROWY  WOKÓŁ  JEZIORA  DŁUGIEGO  –  5,5 km

Jezioro Długie jest wyjątkowym punktem na rekreacyjnej mapie miasta. Leży praktycznie w centrum, ale szybko i wygodnie przenosi nas w środek Lasu Miejskiego. Poszukując wytchnienia i kontaktu z przyrodą, po prostu trzeba tam trafić.

Kształt jeziora dobrze korespondujący z jego nazwą. Wydłużony zbiornik rozciąga się na ponad 1,5 km. Zajmuje prawie 27 ha, a w najgłębszym miejscu sięga 17 m. Północno-wschodnie brzegi porastają lasy, na południowo-zachodnich rozłożyło się osiedle Nad Jeziorem Długim. W środkowej części oba brzegi łączy mostek, zwany Mostem Zakochanych.

Walory wypoczynkowe tej okolicy mieszkańcy miasta i turyści doceniali już od lat. Jednak dopiero zagospodarowanie brzegów jeziora w 2012 r. wprowadziło rekreację na wyższy poziom. Wtedy wokół Długiego otwarto liczącą 5,5 km trasę spacerową i rowerową. Ustawiono przy niej leżaki, ławki i pomosty siedziska, dzięki którym nie tylko wędkarze mają ułatwiony dostęp do wody.

Nad jeziorem zaroiło się od spacerowiczów, rowerzystów, całych rodzin urządzających pikniki nad wodą, a także od sportowców, którzy mogą trenować w malowniczych okolicznościach przyrody. Obok traktów znajdziemy zieloną ścieżkę zdrowia, gdzie na kilku stacjach można zadbać o swoje ciało.

Więcej informacji o szlakach: www.szlaki.mazury.pl
Informacja o liniach autobusowych: www.zdzit.olsztyn.eu/pl/transport-publiczny/rozklad-jazdy
* Objaśnienie skrótu CEiIK: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1 Olsztyn.

FOTO. Anna Krawczyńska W-M ROT 2019 r.