Rekreacja - Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów

Łyna jest największą rzeką regionu i jedenastą pod względem długości rzeką w Polsce (264 km). Jej źródła znajdują się na wschodnich stokach Garbu Lubawskiego, około 10 km na północ od Nidzicy, na wysokości 155 m n.p.m.  Po prawie 200 km bardzo malowniczego i niezwykle interesującego biegu, na wysokości 27 m n.p.m. przekracza granicę Polski z Rosją i pod nazwą Ława po kolejnych 64 km uchodzi  do Pregoły, jako jej lewobrzeżny dopływ.

Rzeka płynie przez  Pojezierze Olsztyńskie i Nizinę Sępopolską. Nad Łyną leżą następujące miasta: Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i Sępopol po stronie polskiej oraz Frydląd ( Prawdinsk ) i Welawa ( Znamieńsk ) po stronie rosyjskiej. Najważniejszymi  dopływami  lewobrzeżnymi są Marózka, Kortówka i Elma, prawobrzeżnymi Wadąg, Symsarna, Pisa Północna i Guber.

Na całej długości spławnej ( oprócz odcinka przez rezerwat Las Warmiński ) prąd rzeki jest spokojny, miejscami umiarkowany, nieliczne odcinki bardziej wartkie (jak np. przełom rzeki w lesie miejskim w Olsztynie) nie są trudne do pokonania nawet dla niezbyt doświadczonego kajakarza.

Początkowy sześciokilometrowy odcinek jest bardzo trudny do przepłynięcia w okresie wegetacji roślin.  Odcinek przez rezerwat „Las Warmiński” zawsze jest bardzo trudny i uciążliwy, a przepłynięcie wymaga zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odcinek przez ośrodek Rady Ministrów Łańsk  wymaga zgłoszenia zamiaru przepłynięcia służbie ochrony ośrodka. Przeszkodami na trasie spływu są powalone drzewa oraz elektrownie wodne. Przenoski są oznakowane, raczej krótkie i nie sprawiające większych kłopotów.
Pewnym mankamentem szlaku jest niezbyt rozwinięta baza noclegowa wzdłuż brzegów, dlatego spływ należy starannie zaplanować, jeżeli ruszamy na kilkudniową wycieczkę, zabrać ze sobą sprzęt biwakowy. Na szczęście w ostatnim czasie pojawiają się nowe miejsca biwakowe, jak chociażby urządzone w dolnym biegu Łyny przez Stowarzyszenie „Ożywić Łynę”. Z uwagi na możliwość dojazdu i transportu kajaków jak najbliżej źródeł rzeki, dogodnym miejscem początku spływu jest wieś Brzeźno Łyńskie.

Najwygodniejszym miejscem zakończenia spływu jest wieś Stopki, około 4 km przed granicą państwa. Krajobraz przez który płynie Łyna, zmienia się wraz z przekroczeniem granic makroregionów geograficznych. W górnym biegu Łyna przepływa przez kilka jezior (Persing, Kiernoz Mały i Wielki, Łańskie, Ustrych), płynie w malowniczej, dość szerokiej dolinie otoczonej pięknymi lasami Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

W Kurkach do Łyny wpada ciekawa, ale dość uciążliwa ze względu na przenoski  rzeka Marózka, która bierze początek niedaleko słynnych pól bitwy pod Grunwaldem. Poniżej jez. Łańskiego i  Ustrych, Łyna tworzy malowniczy i trudny do pokonania przełom w rezerwacie Las Warmiński.

Pokonawszy przełom, Łyna zwalnia bieg i płynie szeroką, miejscami zabagnioną doliną. Taki krajobraz tworzy doskonałą okazję do obserwacji ptactwa. Zobaczyć tu można łabędzie, czaple i liczne bociany, z których słynie ten region, a także żurawie i kaczki krzyżówki. Poza tym ptaki wodno-błotne- gągoły, cyraneczki, tracze, nurogęsi, perkozy, dość sporo jest bekasów piskliwych zrywających się dosłownie sprzed dziobu płynącego kajaka. Nad nami latać będą drapieżniki – myszołowy i bieliki.

Ptactwa jest dużo nawet na miejskim odcinku w Olsztynie. W mieście rzeka tworzy kolejny malowniczy przełom. Na północnej granicy Olsztyna do Łyny wpada Wadąg, który jest końcowym wspólnym odcinkiem dla dwóch ciekawych szlaków kajakowych, rzeki Dadaj z Pisą Warmińską i rzeki Kośny z Kiermasem. Obie rzeki  łączą się w Barczewie.  Niosą czystą wodę, na kamieniach w Pisie Warmińskiej łatwo spostrzec  krasnorosty. Bogactwo fauny i krajobraz wokół rzek jest podobny do tego wzdłuż Łyny.

Wszystkie z naszych rzek poprzegradzane są tamami.  Na północy granicy Olsztyna stoi elektrownia Łyna, zbudowana w 1907 roku, kilka kilometrów dalej, poprzedzona malowniczym sztucznym jeziorem, elektrownia Brąswałd.  Na odcinku koło tej miejscowości rzeka w końcu lat 30 XX w. skierowana została do elektrowni nowym korytem.  Starorzecze jest niespławne, niesie niewiele wody, służy jako kanał ulgi dla elektrowni. Tam gdzie zapór nie stworzył człowiek, zastępują go bardzo liczne obecnie w naszym regionie bobry. Te spore ważące nawet 32 kg i mające metr długości, gryzonie żyją w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, kopiąc nory w ziemi lub budując  żeremia. Śladem ich bytowania są okorowane drzewa. Zwierzęta te staja się coraz mniej płochliwe i coraz łatwiej je dostrzec zachowując się na rzece cicho i spokojnie.

Za Dobrym Miastem Łyna płynie znów przez lasy, tym razem Lasy Wichrowskie. W okolicy Lidzbarka Warmińskiego rzeka płynie dość głęboką miejscami wąską doliną. W tym mieście wpada do Łyny kolejna rzeka Pojezierza Olsztyńskiego, tworząca przed Lidzbarkiem malowniczy przełom – Symsarna. Poniżej miasta krajobraz Łyny został niedawno mocno zmieniony przez budowę dwóch elektrowni wodnych. Z tego powodu nurt rzeki z wartego stał się w okolicy Wojdyt  i Kotowa spokojny i powolny, a w krajobrazie pojawiły się dwa sztuczne jeziora. Następne trzy elektrownie powstaną na odcinku  do Sępopola w najbliższych latach.

Za Lidzbarkiem Warmińskim Łyna wpływa na Nizinę Sępopolską, i początkowo płynie w głęboko wciętej w otaczający teren dolinie. Rozległy, nizinny  krajobraz pojawia się dopiero za Bartoszycami, nie jest on jednak monotonny, co pewien czas na brzegach rzeki pojawiają się zagajniki, a rzeka dość mocno meandruje.

W Sępopolu wpada do Łyny Guber, rzeka mająca swój początek w jez. Guber w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Za Sępopolem Łyna staje się coraz szersza, nurt coraz wolniejszy. To efekt wybudowania tamy i elektrowni wodnej we Frydlądzie (Prawdinsk), znajdującej się już granicą rosyjską.

Źródło: Atlas "Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów" wykonano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.
Foto: Atlas "Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów"  Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie.
Foto: Archiwum. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna