Rekreacja - Nowe Miasto Lubawskie

Oprócz wielu atrakcji przyrodniczych, historycznych i kulturowych Powiatu Nowomiejskiego możemy także zaproponować  ofertę spędzenia wolnego czasu na kilku szlakach pieszych, kajakowych lub rowerowych, położonych na terenie Powiatu oraz ziemiach graniczących z sąsiadującymi regionami.
       
Wymienić tu należy takie szlaki piesze jak Szlak Camino de Santiago – europejski szlak pielgrzymkowy, który zaczyna się na Łotwie i biegnie przez Polskę, aż do zachodniej Hiszpanii. Część szlaku przechodzi także przez Nowe Miasto Lubawskie i dalej kieruje się do Torunia.

Szlaki piesze:
1. Szlak czerwony  -Nowe Miasto Lubawskie – Radomno – 13 km
2. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna – „W Dolinie rzeki Drwęcy”
3. Ścieżka piesza - Wokół jez. Okuminek.
4. Ścieżka piesza – Jeziora Kiełpińskiego

Ścieżki rowerowe:
1. Ścieżka rowerowa – Północnym Skrajem Welskiego Parku Krajobrazowego
2. Ścieżka rowerowa – Po obu stronach Drwęcy – 78 km.
3. Ścieżka rowerowa -  Bliżej Historii
4. Ścieżka rowerowa – Szlak Zielony „Toruń – Radomno”

Ścieżki kajakowe
1. Rzeka Drwęca – odcinek Rodzone, Wielki Głęboczek – Topiele.
2. Szlak Kajakowy rzeki Drwęca – Powiat Nowomiejski
3. Szlak rzeki Wel
4. Szlak rzeki Skarlanka
5. Szlak rzeka Brodnicka Struga
   

Więcej informacji na temat szlaków na stronie internetowej Informacji Turystycznej z Nowego Miasta Lubawskiego  www.it.umnowemiasto.pl 

Źródło: www.it.umnowemiasto.pl