Rekreacja - Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” wspólnie z pięcioma samorządami: Gminą Dywity, Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, Gminą Dobre Miasto, Powiatem Lidzbarskim, Gminą Miejską Bartoszyce zrealizowało projekt „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny”.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2009 roku, rzeczowe zakończenie projektu zaplanowano na  październik 2012 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi - 1 505 776,07 zł, kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła – 994 927,38 zł.

Projekt zakładał poszerzenie oraz poprawę jakości oferty turystycznej terenów leżących przy rzece Łynie.

W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano przestrzeń i uporządkowano teren bezpośrednio przyległy do szlaku kajakowego Łyny w wyznaczonych na stanice kajakowe miejscach:

* Powiat Lidzbarski – dwie przystanie, w miejscowościach Łaniewo i Rogóż,
* Gmina Miejska Bartoszyce – jedna przystań w Bartoszycach, przy ul. Jagiellończyka,
* Gmina Dobre Miasto – trzy przystanie – Cerkiewnik, Smolajny oraz Dobre Miasto,
* Gmina Dywity – jedna przystań, na kanale pomiędzy rzeką Łyną, a jeziorem Mosąg
  w Brąswałdzie,
* Gmina Miejska Lidzbark Warmiński - dwie przystanie – przy ul. Kalinowskiego
  i ul. Kopernika.

Chcielibyśmy zaprezentować przewodnik „Kajakiem po Łynie”, który stanowi element promocji w/w projektu, pozwalający na pełne korzystanie z uroków królowej Warmii, rzeki Łyny.

Do pobrania wersja elektroniczna:  Przewodnik – "Kajakiem po Łynie"  ( pdf )

Źródło: Stowarzyszenie "Dom Warmiński"  Tel. 89 767 79 43