Ostróda

Żegluga Ostródzko-Elbląska w Ostródzie

ul. Mickiewicza 9A,Ostróda

Głównym przedmiotem działalności Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej w Ostródzie są rejsy turystyczne statkami wycieczkowymi po wodach Warmii i Mazur oraz Żuław.

Firma jest największym operatorem rejsów pasażerskich na Kanale Elbląskim, podczas których turysta ma okazję podziwiać jedne z najwybitniejszych osiągnięć hydrotechnicznych, jakim jest jedyny w Europie działający system pochylni umożliwiający pokonanie statkom stu metrowej różnicy poziomów wody pomiędzy jeziorem Drwęckim a Zalewem Wiślanym.

Godziny otwarcia biura w Ostródzie:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 18:00 czerwiec, lipiec, sierpień.
Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 16:00 maj, wrzesień, październik.
Sobota - Niedziela: 8:00 – 17:00 maj, wrzesień, październik.

Historia

Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również "Elbląskim", jest unikalnym systemem wodnym łączącym zachodnio-mazurskie (oberlandzkie) jeziora z Zalewem Wiślanym. Jego oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnie występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 pochylni.

Pochylnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Ten światowej klasy cud sztuki hydrotechnicznej zaprojektowany został przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steenke w drugiej ćwierci XIX w., za panowania króla Fryderyka Wilhelma III, a wybudowany za czasów króla Fryderyka Wilhelma IV, w celu gospodarczego połączenia wodnego Prus Wschodnich z Bałtykiem. Kanał wiele lat czekał na rozpoczęcie budowy, która ostatecznie ruszyła z końcem października 1844 r.

Znacznie krócej, bo tylko 8 lat, trwała budowa odcinka łączącego oberlandzkie jeziora między sobą oraz z miejscem gdzie dziś rozpoczynają się kanałowe pochylnie. Od 1852 r. pomiędzy Iławą a Karczemką zaczął kursować parowiec iławskiego armatora "Reederei Kardinal", a później również firmy "Reederei Matzmor" (parowce śrubowe "Martha" i "Ernst"). Przewoźnik z Zalewa - Munter dysponował statkiem "Ursula". Dwie śluzy: „Zielona” i „Miłomłyn” oddano do użytku już w 1849 r. i od tego czasu szlak żeglugowy łączy Iławę i Zalewo z Miłomłynem i Ostródą.

Odcinek Elbląg - Ostróda otwarto oficjalnie dopiero z końcem sierpnia 1860 r., wraz z oddaniem do użytku ostatniej wówczas pochylni w Buczyńcu, choć pierwszy statek parowy z Miłomłyna  do Ostródy dopłynął już ponoć w 1856 r. Ostatni odcinek systemu kanałów, idący z Ostródy do Starych Jabłonek, przez Jezioro Pauzeńskie oraz jeziora Szeląg Wielki i Szeląg Mały, wybudowano około 1873 r.

Niemal równoległe uruchomienie (1872) konkurencyjnej linii kolejowej osłabiło gospodarcze znaczenie kanału. Początkowo służył on głównie transportowi płodów rolnych, drewna i artykułów przemysłowych, jednak od 1912 r. kanał rozpoczął pełnić również funkcje stricte turystyczne.

Źródło: www.zegluga.com.pl
Foto. www.zegluga.com.pl

Specyfikacja obiektu: