Natura - Parki Dzikich Zwierząt

 • Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie

  Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie

  Na półwyspie, pomiędzy jeziorami; Śniardwy, Bełdany i Warnołty znajduje się zakład doświadczalny PAN w Popielnie, znany przede wszystkim jako miejsce hodowli polskiego konika typu tarpan, wielu zwierząt hodowlanych starych ras, żubroni, czyli mieszańców bydła domowego z żubrami, a także z hodowli bobra europejskiego do celów badawczych i reintrodukcyjnych.

  To dzięki naukowcom z Popielna, Warmia i Mazury mają obecnie liczną populację bobra – zwierzęcia które wytępiono tu pod koniec XVIII wieku, i którego nie było w regionie przez prawie półtora stulecia. Wiele tych gryzoni z Popielna trafiło na wolność. Ale w stacji nadal można obejrzeć przetrzymywane tu bobry i ekspozycje fotografii prezentujących sceny z ich życia na wolności.

  W 1956 r. las popielniański został przekazany PAN. 1600ha lasu ogrodzono, przeznaczając na terytorium wolnościowych tabunów konika polskiego. Obecnie żyją tu na wolności dwa tabuny koników polskich, które odtworzyły zwyczaje dzikich koni i doskonale radzą sobie bez pomocy człowieka.

  Co roku Popielno odwiedzane jest przez ok. 6 tys. turystów, którzy mogą oglądać zwierzęta hodowane w stacji. W Popielnie otwarto także muzeum prezentujące dorobek oraz bieżące prace Stacji Badawczej PAN. Wśród ekspozycji znajduje się interesująca kolekcja poroży jeleni mazurskich. Koniki polskie typu tarpan można obejrzeć w stajni i na wybiegu. W muzeum prezentowane są fotografie tabunów wolnościowych i informacje o obyczajach dzikich koni. Botaniczna część ekspozycji prezentuje zespoły ro¬ślinne występujące w popielniańskim lesie. W samym lesie stworzono dwie ścieżki dydaktyczne. Jedna wiedzie wzdłuż wschodniego, malowniczego brzegu Bełdan i obok zbiorowisk roślinnych, prezentując zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej. Druga ścieżka ukazuje proces zarastania i zaniku śródleśnego, dystroficznego jeziora.

  Kontakt: Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Pan w Popielnie
  tel. 87 423 15 19
  www.popielno.pl

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wyd. "Parki Krajobrazowe i Rezerwaty na Warmii i Mazurach"
  Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wyd. "Parki Krajobrazowe i Rezerwaty na Warmii i Mazurach"

Zdjęcia