Natura - Parki Dzikich Zwierząt

 • Stacja Badawcza PAN w Kosewie Górnym

  Stacja Badawcza PAN w Kosewie Górnym

  Usytuowana w przepięknym, pagórkowatym, śródjeziornym krajobrazie stacja zajmuje się badaniem fizjologii rozrodczej i zachowania się jeleniowatych.

  W stacji obejrzeć można sarny, łosie, daniele, oraz jelenie kilku gatunków pochodzących z różnych części świata. Stacja prowadzi działalność turystyczno-edukacyjną. Można tu podczas prelekcji dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia dzikich zwierząt i obejrzeć je z bliska.

  Kontakt: Stacja Badawcza PAN w Kosewie Górnym
  tel. 89 742 43 80
  www.kosewopan.pl

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wyd. "Parki Krajobrazowe i Rezerwaty na Warmii i Mazurach"
  Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wyd. "Parki Krajobrazowe i Rezerwaty na Warmii i Mazurach"

Zdjęcia