Natura - Leśne Ścieżki Edukacyjne

 • Leśne Arboretum w Kudypach

  Leśne Arboretum w Kudypach

  Około 8 km od Olsztyna, w rozwidleniu drogi z Olsztyna do Gietrzwałdu i do Uniszewa, dzięki inicjatywie członków Polskiego Towarzystwa Leśnego, w latach 90. stworzono Leśne Arboretum Warmii i Mazur.

  Arboretum, czyli ogród botaniczny skupiający głównie kolekcje drzew i krzewów, założono w starym lesie, na pow. 7,54 ha. Poza pełnieniem funkcji badawczej oraz ochrony rzadkich gatunków, arboretum służy też celom edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym.

  Ma ono dwa podstawowe działy: flora polska i kolekcja drzew i krzewów obcego pochodzenia. Spośród flory krajowej zgromadzono tu drzewa, krzewy i krzewinki należące do 118 gatunków, podgatunków i odmian geograficznych.

  Ponadto zgromadzono tu bardzo liczne formy uprawne różnych gatunków np. buk pospolity w odmianach: purpurowej, stożkowatej, strzępolistnej, zwisającej, zwisającej purpurowej, żółtolistnej. Bogata jest też kolekcja roślin zielnych, w tym rzadkich, chronionych i zagrożonych zanikiem.

  W części kolekcyjnej, zgromadzono drzewa i krzewy ok. 700 gatunków i odmian, pochodzących w 50% z Azji Wschodniej i częściowo Środkowej, w 30% z USA i Kanady, w 20% z różnych części Europy. O bogactwie i różnorodności kolekcji niech świadczy fakt, że np. są tu 33 gatunki i odmiany klonów, 28 irgi, 32 suchodrzewów, po 16 gatunków i odmian jodły, kaliny i berberysu, po 15 sosny, jałowca, i brzozy.

  W Kudypach zobaczyć można także m.in.: choiny kanadyjskie, cyprysiki japońskie, różne gatunki żywotników, metasekwoje chińskie, kilka gatunków magnolii, hortensji, kalin, dereni, oczarów, surmii, metasekwoje itd.

  Wszystko to w przepięknej scenerii ponad dwustuletniego starodrzewu dębowo-sosnowego, w pofalowanym terenie, urozmaiconym bagienkami, ozdobionym mostkami, ławami zadaszeniami, tablicami informacyjnym ułatwiającymi samokształcenie, odpoczynek i rekreację.

  Przy Nadleśnictwie Kudypy działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, którego część stanowi arboretum. Dysponuje on salą wykładową na 80 osób, 40-osobową izbą edukacyjną, biblioteką, małym amfiteatrem, czterema ścieżkami przyrodniczymi.

  Z Ośrodka korzysta wielu chętnych, od przedszkolaków poczynając, na studentach Uniwersytetu Warmii i Mazur oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, turystach krajowych i zagranicznych kończąc.

  Kontakt Tel: 89 527 90 90
  www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wyd. "Parki Krajobrazowe i Rezerwaty na Warmii i Mazurach"
  Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Wyd. "Parki Krajobrazowe i Rezerwaty na Warmii i Mazurach"

  autor: Administrator rot Administrator rot

Zdjęcia