Kultura - Obiekty Sakralne i Cmentarze

 • Kościół Św. Jana Chrzciciela w Ornecie

  Kościół św. Jana Chrzciciela jako jedyny na Warmii został  wzniesiony w stylu gotyckim (wiek XIV) przez biskupa warmińskiego Hermana z Pragi.

  Po rozbudowie, podczas której dobudowano 10 kaplic, okalających kopułę, w 1494 r. dokonano powtórnej konsekracji, nadając świątyni patronów świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelistę.

  W czasie wojny polsko – krzyżackie Kościół bardzo ucierpiał, ale dokonano wówczas remontu, ozdabiając gzyms fryzem ceramicznym, a od XVI wygląd zewnętrzny nie był już zmieniany. 

  Więcej informacji na stronie internetowej >>>

  www.orneta.parafia.info.pl

  Źródło: www.orneta.parafia.info.pl